Topluma Dayalı Tıp Grubu

/Topluma Dayalı Tıp Grubu
Topluma Dayalı Tıp Grubu 2018-07-16T16:23:53+00:00

Dersler
…………Dönem 1
…………Dönem 3
……………..Toplum Sağlığı
……………..Alan çalışması
…………Dönem 4-5
……………..Stajlar
……………..Halk sağlığı stajı
…………………Staj Bilgileri
…………………Staj Takvimi
…………………Ders Programı
…………Dönem 6
……………..Aile hekimliği stajı
…………………Staj Bilgileri
……….. …..Halk sağlığı stajı
…………………Staj Bilgileri
Eğitim Etkinlikleri ve ölçme değerlendirmeye genel bakış
…………Notların hesaplanması
Kurul üyeleri
Çalışma yönergesi
Formlar
…………Aile izlem formu I
…………Aile izlem formu II
…………Aile izlem ara değerlendirme formu
…………Öğrenci değerlendirme formu
Rehberler
…………Aile izlemi Öğrenci rehberi

X