TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK EĞİTİMİ 
Mezuniyet öncesi eğitimini tamamlamış doktorlar belirli branşlarda uzmanlaşmak isterlerse uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitimi alabilirler. Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda Fakültemizde Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu görevlidir.

Uzmanlık Eğitimi:
Tıp Fakültelerinde 6 yıllık eğitimini tamamlayan pratisyen doktorlar uzmanlık eğitimi almak istedikleri alanı seçip, bu alanda uzmanlaşmak isterlerse Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazanmak zorundadırlar. TUS sınavı senede 2 defa ÖSYM tarafından Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. TUS’a girerek seçmiş olduğu bölümü kazanan öğrenciler bölümün belirlediği eğitim yılı süresince eğitimlerine devam ederler ve bu eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Uzman Doktor ünvanını alırlar.Yabancı uyruklu olup Fakültemizde uzmanlık eğitimi almak isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kurumunun anlaşmalı olduğu ülkelere belirlediği kontenjan dahilinde başvuruda bulunabilirler. Bu başvurular değerlendirilip uygun görüldüğü takdirde, Fakültemizde fahri doktor olarak eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca Fakültemiz Anabilim Dallarının belirlediği fahri doktor kontenjanına yabancı uyruklu öğrenciler TUS’u kazanarak da başvuruda bulunabilirler.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlileri, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (18.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan) ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir. İhtisası boyunca yapmış olduğu bilimsel çalışmalarının kredi sistemi ile değerlendirilmesi ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Öğretim Ve Sınav Yönergesine göre yapılır.

Yandal Uzmanlık Eğitimi:
TUS’u kazanıp uzmanlık eğitimini tamamlayan öğrenciler isterlerse uzman oldukları Anabilim Dalına bağlı bilim dallarından herhangi birinde yan dal uzmanlıklarını yapabilirler. Yan Dal Uzmanlık Sınavı’nı (YDUS) kazanmak zorundadırlar. YDUS sınavı senede 1 defa ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ndeki ekli çizelgede belirtilen yan dallarda, yandalın bağlı olduğu ana dalın uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Fakültemizde yandal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenler, uzmanlık eğitiminde uygulanan yönetmelik ve yönergelere tabidir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu
Mezuniyet sonrası tıpda uzmanlık eğitiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi ve yapılacak faaliyetlerin düzenli yürümesi için denetim mekanizması işlevi gösteren bir komisyondur. Bu komisyon faaliyetlerini yürütebilmek için haftada bir defa toplanır. Yönetim kurulu kararıyla belirlenen 12 öğretim üyesinden oluşur.