Uyum Programlarına Erişim Bilgileri
           Uyum Programlarına Erişim

           

           Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
           Rotasyonlar 82 nolu TUK Kararı
           TUK Eğitim Ortak Standartları

           TTB-UDEK Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ortak Standartları

           

              AÜTF Mezuniyet Sonrası Yönergesi
           AÜTF Tez Yazım Kılavuzu
           Sosyal Medya Kullanım Yönergesi

           

    Kalite Güvence Sistemi Yönergesi
   Kalite Ziyaretleri Değerlendirme Ölçüt Formu
   2019 Kalite Raporları