Tıpta İnsan Bilimleri Kurulu
Çalışma Yönergesi
Dersler
……….Dönem 1
……….Dönem 2
……….Dönem 3
……….Dönem 4-5
İlgili formlar
……….Aydınlatılmış Onam (Rıza) Alma Becerisi Değerlendirme Rehberi
……….Aydınlatılmış Onam Formu Hazırlama Kılavuzu
……….Amniyosentez
……….Lomber ponksiyon
Mezuniyet Öncesi Öğrenci Araştırmaları Etik değerlendirme Kurulu
……….Kurul üyeleri
……….Yönerge
……….Mezuniyet Öncesi Öğrenci Araştırmaları Etik Değerlendirme Kurulu Başvuru Formu

İletişim
Tel: 595 81 62
deonto@medicine.ankara.edu.tr