Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gülfem Elif ÇELİK