Ankara Üniversitesi Stratejik Planları
Tıp Fakültesi Stratejik Planı 2014-2018 
Tıp Fakültesi Startejik Planı 2019-2023