AÜTF öğrencileri, Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin sunduğu çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif olanaklardan yararlanabilmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek üzere, öğrencilere görev izni vermekte, fakültenin salon/donanım olanaklarından yararlanmalarını sağlamaktadır.

SKS bünyesinde (http://sks.ankara.edu.tr/bolum/kultur/) her yıl öğrencilerin önerileri doğrultusunda kurslar düzenlenmektedir. Koro, halk oyunları, eşli danslar, tiyatro, drama, diksiyon, resim, ebru, minyatür, fotoğrafçılık, satranç, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar, seramik, ney ve beden dili/zihin dili kursları bu yıl düzenlenmiş olan kurslardır.

SKS bünyesinde bulunan Gençlik Programları Ofisi’nde yürütülen programlar ileöğrenciler yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olup projeler hazırlayabilmekte ve uluslararası ya da yerel projelerde yer alabilmektedir. Gençlik Programı altındaki programlar: *Gençlik Değişimleri, *Gençlik Girişimleri, *Gençlik Demokrasi Projeleri, *Avrupa Gönüllü Hizmeti, *AB Komşu Ülkeleriyle İşbirliği, *Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Eğitim ve Ağ Kurma, *Gençler ve Gençlik Politikaları’ndan Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar başlıkları altında toplanmıştır. (http://sks.ankara.edu.tr/genclik-programlariofisi/) Rektörlük tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen Bahar Şenliğine Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları da aktif olarak katılmaktadırlar.

AÜTF’de öğretim üyeleri ve öğrencilerin etkileşimini arttırmak ve fakülte içerisindeki etkinliklerden haberdar olmasını sağlamak üzere üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere Ankara Tıp Gazetesi yayımlanmaktadır.

Uyum haftası ve 14 Mart Tıp Haftası içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlik ve partilerde öğretim üyeleri ve öğrenciler bir araya gelmektedir. Bu etkinliklerde Dekanlık tarafından yiyecek ve içecek ikramları yapılmakta, “Morfo Parti”de öğrencilere ait müzik grupları ile konuk gruplar konserler vermektedir. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında “Terapi” dergisi Fakülte Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu desteği ile öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca, her yıl bahar aylarında dileyen öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile bahar pikniği düzenlenmekte, zaman zaman öğretim üyeleri tarafından öğrencilerle toplantılar organize edilmekte , mezuniyet töreninin ardından düzenlenen mezuniyet partisinde de öğretim üyeleri ile yeni mezunlar bir araya gelmektedir.