Rehber Öğrenci Programı

/Rehber Öğrenci Programı
Rehber Öğrenci Programı 2013-10-28T07:53:26+00:00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Rehber Öğrenci Programı 

Stj. Dr. İlkin Elif Günel 

Stj Dr. Sıla Kükner

REHBER ÖĞRENCİ PROJESİ (SUNU)

Amaç: 

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin: 

-Üniversitemizin sosyal ve akademik yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak. 

-Üst sınıflarla kolay iletişime geçme olanağı sağlamak. 

-Hekimlik mesleğinde çok önemli bir yer tutan meslektaş ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak. 

-Şehir dışından gelen öğrencilerin büyük şehre uyum sağlamalarını kolaylaştırmak. 

-Öğrencilere karşılaşacakları zorlukları önceden fark etme imkanı sağlamak. 

-Öğrencilerin eğitim sistemine uyum sağlama sürecine yardımcı olmak.  

Yöntem: 

Dönem 1 öğrencileri, Dönem 3 öğrencileriyle. 

Dönem 2 öğrencileri, Dönem 4 öğrencileriyle. 

Dönem 3 öğrencileri ise Dönem 5 öğrencileriyle alt sınıflardan öğrencilerle eşleşecektir. 

-Alt dönem öğrencilerinin sayıca fazla olması göz önünde bulundurularak üst dönemdeki rehber öğrencilerin sorumlu oldukları öğrenci sayısı artabilir. 

-2013 girişli öğrencilerden itibaren Dönem 1’e başlayan öğrencilerin Dönem 3 öğrencileriyle eşleşmesi gerekmektedir. Her sene bu dağılım tekrar yapılmalı ve farklı öğrenciler eşleştirilmelidir. Çünkü sınıf tekrarı yapan rehber öğrenciler, sınıfı geçen alt dönem öğrencisine yeterince yardımcı olamayacaktır. Her sene yapılan eşleşmelerin değişmesi ayrıca öğrencilerin yeni çevrelerle karşılaşmalarına ve farklı tecrübeler edinmelerine katkı sağlayacaktır.

Rehber öğrenciden (mentor) beklenenler: 

-İlk üç hafta içerisinde sorumlu olduğu öğrenciyle tanışmak 

-Öğrencilerin karşılaşacakları sorunlarda uygun desteği vermek ve gerekli yönlendirmeyi yapmak 

-Her türlü genel ve özel sorunla başa çıkmaya çalışmak 

-Öğrencinin etkin ders çalışma yöntemleri geliştirmesine yardımcı olmak 

– Öğrencinin sosyal çevre edinmesini sağlamak 

-Öğrencinin okulumuzdaki klüpler hakkında bilgilenmesini sağlamak ve katılımını teşvik etmek 

-Kendi bilgi ve becerilerinin dışında kalan durumlarda uygun kişi ve birimlere yönlendirmek 

-Ankara ve üniversiteyi tanıma konusunda öğrencilere yardımcı olmak 

-Yıl sonunda sorumlu olduğu öğrenciyi değerlendiren formu doldurmak ve öğrenci işlerine teslim etmek 

-Programın önemini ve ciddiyetini benimsemek 

Danışan öğrenciden(mentee) beklenenler: 

– İlk üç hafta içerisinde kendisinden sorumlu olan öğrenciyle tanışmak 

-Görüşmelere düzenli katılmak 

-Karşılaştığı sorunları açık sözlülükle dile getirmek ve yardım istemekten çekinmemek 

-Sene sonunda rehber öğrenciyi değerlendirecek formu doldurmak ve öğrenci işlerine teslim etmek 

– Programın önemini ve ciddiyetini benimsemek

X