Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Projeleri

/Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Projeleri
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Projeleri 2014-03-03T11:20:21+00:00
ANABİLİM BİLİM DALIProjenin adıProjenin YürütücüsüDestekleyen kurumProje Tipi (örn: TÜBİTAK-1001, 1002 vb.)AD/BD da projede yer alan öğretim elemanları ve projedeki görevleriBaşlangıç tarihiBitiş tarihiProje bütçesi
GENEL CERRAHİEx-Vivo Ortamda Farklı Endovenöz Termal Ablasyon Tekniklerinin Variköz Ven Duvarında Oluşturduğu Histopatolojik Değişikliklerin KarşılaştırılmasıProf.Dr.Uğur BengisunBilimsel Araştırma Projeleri (BAP)-Hızlandırılmış Destek Projeleri destekliBilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hızlandırılmış Destek Projeleri destekliProf.Dr.Erdal Anadol-Prof.Dr.Uğur Bengisun- Prof.Dr.Esra Erden-Uzm.Dr.Ömer Arda Çetinkaya-Uzm.Dr.Ayça Kırmızı- Hem.Öznur Bozdemir-Prof.Dr.Hakan Uncu15.11.201315.11.20148.700,00
GENEL CERRAHİPerioperatif yüksek oksijen yoğunluklu ventilasyonun, gastrointestinal anastomoz direnci üzerine etkisi.Prof.Dr. Erdal ANADOLAnkara Üniversitesi (BAP)Bağımsız projeProf.Dr. Erdal ANADOL (Proje Yöneticisi)- Doç.Dr.Volkan GENÇ(Proje Yürütücüsü)31.275,00
BİYOFİZİKHipoksinin normal ve hiperglisemik HL-1 kardiyomiyositlerinde Na/H değiş-tokuşcusu ve Na/HCO3 ko-transportu aktive ve ekspresyonu üzerine etkileri:Prof.Dr.Belma TURANTÜBİTAKSBAG-109S267 (1001)1-Prof.Dr.Kamil Can AKÇALI (danışman) -2-Doç.Dr.Hilmi Burak KANDİLCİ (araştırmacı)15.03.201015.03.2013305.520,00
BİYOFİZİKKalp fonksiyon bozukluğunda rol alan kontrolsüz sarkoplazmik retikulum Ca2+ sızıntısı ile ilgili moleküler mekanizmalarProf.Dr.Belma TURANTÜBİTAKSBAG-111S042 (1001)1-Prof.Dr.Mehmet UĞUR (araştırmacı)2-Doç.Dr. Hilmi Burak KANDİLCİ (araştırmacı)3-Erkan TUNCAY (bursiyer)4-Esma Nur OKATAN (bursiyer)5-Ayşegül TOY (bursiyer)01.09.201101.09.2014351.000,00
BİYOFİZİKKardiyomiyositlerde endoplazmik retikulum stresi, hücre içi serbest Zn2+ regülasyonu ve mitokondri arasındaki çapraz ilişkinin kalp fonksiyon bozukluğu patolojisindeki rolünün incelenmesiProf.Dr.Belma TURANTÜBİTAKSBAG-113S466 (1001)1-Prof.Dr.Kamil Can AKÇALI (danışman)2-Dr.Figen ÇİÇEK (araştırmacı)15.11.201315.11.2016446.640,00
BİYOFİZİKKardiyomiyosit ve nöronal kültüre hücrelerde hücre içi serbest iyonların değişimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.Prof.Dr.Belma TURANAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)12B33300051-Prof.Dr.Mehmet UĞUR (araştırmacı)2-Doç.Dr. Hilmi Burak KANDİLCİ (araştırmacı)3-Erkan TUNCAY (bursiyer)4-Esma Nur OKATAN (bursiyer)03.01.201203.04.201497.099,00
BİYOFİZİKBeta-2 arrestinin hücre içi dağılımında P2X7 reseptör uyarısı ile oluşan değişimin β.arrestin-2/GFP füzyon proteini ve konfokal mikroskop kullanarak incelenmesiProf.Dr.Mehmet UĞURTÜBİTAKSBAG-113S376 (1001)29.08.201329.08.2015233.650,00
BİYOFİZİKKaraciğer fibrozisinde FLT3 geninin etkisi ve bu etkinin moleküler mekanizmasıProf.Dr.Kamil Can AKÇALITÜBİTAKSBAG-112S238 (1001)15.11.201215.11.2014238.400,00
BİYOFİZİKHipoksinin fare HL-1 kardiyomiyositlerinde H+ homeostazı üzerindeki hızlı ve uzun süreli etkileriDoç.Dr.Hilmi Burak KANDİLCİAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)11B3330004Prof.Dr.Belma TURAN (araştırmacı)25.03.201125.09.201384.000,00
ÇOCUK NEFROLOJİSİ B.D1. Non nörojenik nörojenik mesane ve urofasiyal sendrom (Ochoa sendromu) olgularında HEPS2 gen değişimlerinin araştırılmasıProf. Dr. Z.Birsin ÖzçakarAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma FonuProjede yer alan diğer öğretim elemanları: Prof.Dr. Fatoş Yalçınkaya
(Görevi: Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması)
2011201327.818.50
ÇOCUK NEFROLOJİSİ B.DÇocuklarda kronik böbrek hastalığı prevalansı araştırması (Chronic Renal disease in children CREDIC) kohortunda hipertansiyon ve kronik böbrek hastalığı saptanan çocukların 4. Yıl izlem çalışmasıProf. Dr. Fatoş YalçınkayaAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma FonuProf.Dr. Z.Birsin Özçakar2012devam ediyor59.000.00
ÇOCUK CERRAHİSİ A.DProsesus Vajinalis Obliterasyonunda Rol Oynayan Apoptotik ve Antiapoptotik Gen DüzeyleriProf.Dr. Hüseyin DİNDARBAPYrd.Doç.Dr. Gülnur Göllü (Parçaların toplanması verilerin toplanması,projenin yazılması)Kasım 2013Kasım--201540.000,00
ÇOCUK CERRAHİSİ A.DHipertrofik skar oluşumu üzerinde ekstraselüler matriks proteinlerinin etkisi-Fetal yara iyileşmesinin modülasyonuProf.Dr. Tanju AktuğBAPYrd.Doç.Dr. Gülnur Göllü (Parçaların toplanması verilerin toplanması,projenin yazılması)Kasım 2013Ksım--201410.000,00
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALIÇölyak hastalığı olan çocuklarda subkl,inik ateroskleroz ve endotel disfonksiyonunun araştırılmasıDoç.DR. Zarife KuloğluMilli Pediatri DerneğiProf.Dr. Ömer Suat Fitöz -Prof.Dr. Gökhan Nergizoğlu-Prof.Dr. Aydan Kansu-Prof.Dr. Aytaç Yaman
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALIEndobronşiyal lezyonların tedavisinde kriyoterapi etkinliğiProf.Dr.
Demet Karnak
BAPDoç.Dr.Aydın ÇiledağNisan--2013Aralık..201340.000,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALISildenafil düzeylerinin pulmoner arteriyal hasta plazmalarında GC-MS yöntemiyle “bitkisel kökenli” ürünlerde illegal varlığının araştırılmasıProf.Dr. Gülseren
Karabıyıkoğlu
BAPDoktora araştırma tez projesiBiolog Emrah Dural
Adli Bilimler
Enstitüsü
KAsım--2013Aralık..201520.000,00
GENEL CERRAHİAbdominal Aort Anevrizması Tarama Pilot ÇalışmasıProf. Dr. Uğur BengisunAnkara Üniversitesi BAPROTEZProje Yöneticisi : Prof. Dr. UğurBengisun
Proje Üyeleri :
1)Prof. Dr. İskender Alaçayır
2)Prof. Dr. Cemil Yağcı
3)Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker
4)Uz. Dr. Evren Üstüner
5)Dr. Mehmet Ali Koç
03/07/201303/07/201415.000,00
ACİL TIP ANABİLİM DALIAkut komplike
olmayan alt üriner
sistem enfeksiyonu
olan hastalarda
tedavi öncesi ve
sonrası plazma
“Neutrophil
Gelatinase
Associated Lipocalin
(NGAL)”
düzeylerinin
karşılaştırılması
Doç.Dr.Onur PolatAnkara ÜniversitesiBAPUzm.Dr.Müge Günalp Eneyli
Araştırmacı
Dr.Behnan Gülünay
Araştırmacı
01.01.201301.01.201414.196,00
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİANABİLİM DALIPeriprostetik Eklem Enfeksiyonunda Serum ve Sinovial Sıvıda Moleküler Belirteç Düzeylerinin İncelenmesiProf.Dr. A.Bülent
ERDEMLİ
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi KoordinatörlüğüBağımsız ProjeProf.Dr.A.Bülent ERDEMLİ
Görevi:Çalışmamız içerisinde yapılacak olan örneklerin toplanması istatistik sonuçların yorumlanması ve çalışmamızın yayın haline getirilmesi
Doç.Dr. Kerem BAŞARIR
Görevi:Çalışmamız içerisinde yapılacak olan örneklerin toplanması istatistik sonuçların yorumlanması ve çalışmamızın yayın haline getirilmesi
Asistan Dr.E.Anıl ÖZBEK
Görevi:Çalışmamız içerisinde yapılacak olan örneklerin toplanması istatistik sonuçların yorumlanması ve çalışmamızın yayın haline getirilmesi
16.11.201416.11.201470.000,00
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)1:Ankilozan spondilit hastalarında kemik formasyonu üzerine etki eden potansiyel belirteçlerin serum düzeylerinin rad.progresyon ile iliş.Prof.Dr.
Şebnem ATAMAN
BAPProf.Dr.Peyman Yalçın
Uzm.Dr.Ali Erhan Özdemirel
Dr.Firas DOGHANJİ
Çal.lanlanması,protokülün hazır.etik kur.dos.hazır.,çalışmaya katılmak için hastadan onay alınması hasta amamnezinin alınması, muayene edilmesi,tetkiklerin ist.sonuçların tak.verilerin SPSS progra.kayd.,verilerin itatiksel.anl.ve yor.sonuçların bilim.yayın haline dönüş.
15.07.201315.07.201516.000,00
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)2:Ankilozan Spondilit Hastalarda anti TNF ted.snrası radyolojik pregresyon ile belirteçlerin serum düz.değişiklikProf.Dr.Şebnem ATAMANBAPProf.Dr.Peyman Yalçın -Uzm.Dr.Ali Erhan Özdemirel-Uzm.Dr.Zühre Sarı Sürmeli Çal.lanlanması,protokülün hazır.etik kur.dos.hazır.,çalışmaya katılmak için hastadan onay alınması hasta amam.alınması, muayene edilmesi,tetkiklerin ist.sonuç.tak.verilerin SPSS progra.kayd.,veri. itatiksel.anl.ve yor.sonuçların bilim.yayın hal.dönüş.13.12.201313.12.201512.000,00
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)3:Romatid art.ve Ankilozan Spon.hastalarda radyolojik erozyon yada kemik formasyonuna neden olabilecek potansiyel beirteçlerin inc.Prof.Dr.Şebnem ATAMANBAPProf.Dr.Peyman Yalçın -Uzm.Dr.Ali Erhan Özdemirel-Uzm.Dr.Zühre Sarı Sürmeli Dr.Ayla Özyuvalı Dr.Diana RüstemOava Dr.Memet Kurt Çal.lanlanması,prot. hazır.etik kur.dos.hazır.,çalışmaya katılmak için hastadan onay alınması hasta amam.alınması, muayene edilmesi,tetkiklerin ist.sonuç.tak.veril. SPSS progra.kayd.,veri. itatiksel.anl.ve yor.sonuçların bilim.yayın hal.dönüş.03.12.201303.12.201410.000,00
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)Plazmada kemik Morfojen prot.(BMP)ailesinin artritle ilş.grup.olan 2.3,4567914 ve bu alt grupların inhibitör düzy.rom.art.hast.akt.klinik ve rad. Preg.iliş.Prof.Dr.şebnem ATAMANBAPProf.Dr.şebnem ATAMAN-Dr.Özge KOÇKARA15.06.201305.05.201529.000,00
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)Patient Leading and MANaging their heal Thace Through Ehealth (PALANTE)Prof.Dr.Şebnem AtamanTLAR ve SRDC yazılım Fir.Devam ediyor
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)Osteoartrit için geiştirilmiş olan hastalık- sesifik yaşam kal.ölç.Avrupa düz.çık.Prof.Dr.Ayşe Adile KÜÇÜKDEVECİEULAR20122014
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)RomatoidArtrit ve Osteoaert. Has.Bil.Sonu. Ölç.İçerik ve Katile Yön.Göz.geçirilmesiProf.Dr.Ayşe Adile KÜÇÜKDEVECİEULAR20122014
ROMATOLOJİ BİLİM DALI (FTR)Sereplal pal.çocuklarda pes ekinus spastiside dizpartun rand.çift kör kontrollü çalış.Prof.Dr.Şehim KUTLAYİPSEN20122013
NEONATOLOJİ BİLİM DALIYenidoğanda non-invaziv solunum desteği uygulamalarında nazal maske kullanımının etkinlik ve güvenirliğiProf. Dr. Saadet ArsanBAPBağımsız araştırma projesiUz. Dr. Ufuk Çakır (Yardımcı araştırıcı)-Uz. Dr. Duran Yıldız (Yardımcı araştırıcı)-Uz. Dr. Dilek Kahvecioğlu (Yardımcı araştırıcı)Prof. Dr. Begüm Atasay (Yardımcı araştırıcı)-Doç. Dr. Ömer Erdeve (Yardımcı araştırıcı)22.07.201322.12.201496.000,00
NEONATOLOJİ BİLİM DALIRespiratuvar distres sendromu ve yenidoğanın geçici takipnesi tanısı almış yenidoğanlarda nt-pro-bnp ve bu düzeylerin postnatal değişiminin değerlendirilmesiProf. Dr. Begüm AtasayBAPHızlandırılmış projeUz. Dr. Duran Yıldız (Yardımcı araştırıcı)-Prof. Dr. Saadet Arsan (Yardımcı araştırıcı)18.01.201418.01.20159.500,00
NEONATOLOJİ BİLİM DALIPreterm infantlarda trombosit sayısı, trombosit kitle indeksi ve PFA-100 ile değerlendirilen trombosit fonksiyonlarının spontan duktus arteriosus kapanması üzerine etkisinin araştırılmasıDoç. Dr. Ömer ErdeveBAPHızlandırılmış projeUz. Dr. Dilek Kahvecioğlu (Yardımcı araştırıcı)-Prof. Dr. Begüm Atasay (Yardımcı araştırıcı)21.10.201321.10.20147.120,00
NEONATOLOJİ BİLİM DALI2013-2014 RSV sezonunda Türkiye’deki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde RSV olgularının ve gerçekleşmiş ise salgınların yönetiminin izlemi: Çok merkezli prospektif çalışmaDoç. Dr. Ömer ErdeveÇocuk Hastalıkları Araştırma VakfıUlusal Çok Merkezli ProjeProf. Dr. Saadet ARSAN (Yardımcı araştırıcı)-Prof. Dr. Begüm Atasay (Yardımcı araştırıcı)- Uz. Dr. Serdar Alan (Yardımcı araştırıcı)-Uz. Dr. Ufuk Çakır (Yardımcı araştırıcı)-Uz. Dr. Hasan Akduman (Yardımcı araştırıcı)01.09.201331.05.201310.000,00
NEONATOLOJİ BİLİM DALIPatent ductus arteriosus: Trial of conservative versus early treatmentDoç. Dr. Ömer ErdeveUniversity of California -Gender FoundationUluslar arası çok merkezli çalışmaProf. Dr. Saadet ARSAN (Yardımcı araştırıcı)Prof. Dr. Begüm Atasay (Yardımcı araştırıcı)-Uz. Dr. Dilek Kahvecioğlu (Yardımcı araştırıcı)01.02.201301.02.2015Yıllık en fazla 20.350 USD
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALIProfesyonel Ses Kullanıcılarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Stroboskopik Parametreler ve Ses Analizinin DeğerlendirilmesiProf. Dr. Gürsel DursunAnkara ÜniversitesiBAPDoç.Dr. Kürşat Gökcan,Uzm. Dr. Süha Beton, Dr. Engin Muz, Yardımcı araştırmacılar19.3.201219.3.2014166.516,00
KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALIİşitme Kaybı Oluşturulmuş Sıçanlarda Kök Hücre Nakliyle Oluşan Fonksiyonel Sonuçların Elektrofizyolojik Yöntemlerle AnaliziDoç.Dr. M. Kürşat GÖKCANTÜBİTAK1002Doç.Dr. Gülşah Kaygusuz, Dr. Selçuk Mülazımoğlu, Dr. Emre Ocak, Dr. Murat Çalışan Yardımcı araştırmacılar1.9.20131.6.201329.400,00
PLASTİK REKONS. VE ESTETİK CERRAHİ ABDKıkırdak Defektlerinde Geometrik Şeklin İyileşmeye EtkisiDoç.Dr.Savaş SERELAnkara Üniversitesi BAPBağımsız ProjeArş.Gör. Cem Çerkez-Arş.Gör. Servet Elçin Işılgan-Arş.Gör. Polat Yiğit12/07/201212/03/201414.562,00
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALIMidkin uygulamasının sıçanlarda oluşturulacak yara modellerinde etkisinin belirlenmesi: Farklı modellerde uygulanabilir yeni bir yara örtüsü geliştirilmesi.Doç. Dr. Nuray YazıhanBilim ve Sanayi BakanlığıSANTEZProf. Dr. Ethem Akçıl-Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral- Prof. Dr B. İmge Ergüder-Doç. Dr. Nuray Yazıhan20132016495.000,00
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALIAmniyon sıvı incelenmesinde Down Sendromu tespit edilmiş gebelerde oksidan/antioksidan sistem, IL-6 ve IL-10 parametrelerinin değerlendirilmesi.Prof. Dr. B. İmge ErgüderBAPBAPAraş. Gör. Seda Bahsi01/03/201301/03/20144.643,00
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALITürkiye’de X- Kromozomuna Bağlı 12 STR Lokusunun Genetik AnaliziProf. Dr. B. İmge ErgüderBAPBAPYrd. Doç. Dr. Aydın Rüstemoğlu-Doç. Dr. Zeliha Kayaatlı-Biyolog Arzu Eroğlu (doktora öğrencisi)17.Nisan 201317.Nisan 201427.000,00
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALIPCOS ve PCOS olmayan IVF vakalarında folliküler sıvıda dopamin ve norepinefrin düzeylerinin incelenmesi; ovulasyon indüksiyonu ve IVF sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi.Doç. Dr. Batuhan ÖzmenBAPBAPProf.Dr.Cem Soner Atabekoğlu-Prof.Dr Ruşen Aytaç-Prof.DrBülent Berker-Prof.DrMurat Sönmezer-Prof.Dr.B. İmge Ergüder-Araş. Gör. Nati Musalı8.3.20138.9.201415.000,00
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALIFlep operasyonunu takiben yapılan LED fotobiyomodülasyonun PGE2, IL-1 beta, nitrik oksit ve TGF-beta düzeylerine etkisiProf.Dr. Nurdan Özmeriç KurtuluşBAP (Gazi Üniversitesi)BAP (Gazi Üniversitesi)Prof.Dr.Serenay Elgün Ülkar-Prof. Dr. Berrin İmge Ergüder-Doktora Öğr.Ceren Erdoğan07.04.201107.04.201412.000,00
SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALIYaşamın ilk iki yılında maternal hepatit A ve suçiçeği antikor düzeylerinin belirlenmesiDoç. Dr Filiz OrhonAnkara Üniversitesi BAPBAPProf. Dr Devran Gerçeker (Araştırmacı)-Prof. Dr. Betül Ulukol (Araştırmacı)-Dr. Fırat Beğde (Araştırmacı)Kasım--2011Devam ediyor16.000,00
TIBBİ FARMAKOLOJİSağlıklı ve sistemik inflamasyon oluşturulmuş sıçanlarda selektif siklooksijenaz inhibitörleri ile diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların idrarda tromboksan A2 ve prostasiklin metabolitleri ile kan basıncı ve trombus oluşumu üzerine etkilerinin değerlendirilmesiMehmet MelliTübitak1001 (110S102)Prof. Dr. Hakan Ergün (Danışman)-Uzm.Dr. Suzan Usanmaz (Araştırıcı)15.10.201115.03.2014218.500,00
TIBBİ FARMAKOLOJİDekstran sodyum sülfat ile kolit oluşturulmuş sıçanlarda, kolon mukozasının inflamasyon rezolusyon mediatorlerinden Lipoksin A4’ü sentez kapasitesinin değerlendirilmesi Bias Agonizmanın TemelleriMehmet Melli - Ongun OnaranA.Ü. BAP12B3330008 - 1001 (1135909)Dr. Erol Rauf Ağış (Uzmanlık tezi öğrencisi)2.1.20122.1.201429.893,00
TIBBİ FARMAKOLOJİEpileptik Aktivitenin Sinyal İşleme Metodlarıyla AnaliziMurat SazlıA.Ü. BAP12B4343003Eyüp Akarsu (Araştırıcı)-Uzm.Dr. Suzan Usanmaz (Araştırıcı)01/11/201101/07/201460.000,00
TIBBİ FARMAKOLOJİYaşla Değişen Endotel İşlevleri ve Eprgenefik DeğişikliklerEmine Demirel YılmazA.Ü. BAP12B333000102.01.201202.01.201566.111,00
TIBBİ FARMAKOLOJİSıçan Kalbinin Farklı Bölgelerinde Fosfodiesteraz 1,2,3,4,5 Enzimlerinin Ekipresyonu ve Kalp İşlemleri üzerine EtkisiEmine Demirel YılmazA.Ü. BAP13B333000705.04.201305.04.201545.388,00
TIBBİ FARMAKOLOJİG Protein kenetli Reseptörler Aracılığıyla EGFR taransaktivasyonun kanser hücrelerinde araştırılmasıHakan GürdalTübitak1001-113596Matilda Merve Tuğlu01.01.201301.01.2016363.050,00
TIBBİ FARMAKOLOJİSeratonin reseptör alt tipleri aracılı gerçekleşen hücre içi ve damar düz kası yanıtlarında epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin rolüŞahika GüneriTübitak1N5131Hakan Gürdal (Danışman)05.10.201115.04.201469.240,00
TIBBİ FARMAKOLOJİP2x7 Reseptör aktivasyonuyla oluşan membran geçirgenliğin karakterizasyonu gedik-kavşak ve taşıyıcı proteinleriyle ilişkisinin incelenmesiKemal Sayar -Özlem UğurTübitakSBAG 1125615 - 1001-112561515.03.201315.03.2015175.200,00
TIBBİ FARMAKOLOJİBeta2 - adrenerjik reseptör ligandlarının foksiyonel seçiciliğinin reseptör uyarısıyla oluşan adenilatsiklaz aktivasyonu ve ERK fosforilasyonu yanıtları açısından incelenmesiTübitak1001-1105159Ongun Onaran (Danışman)15.10.201015.04.2013277.500,00
TIBBI MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALISantral venöz kateterlerinden elde edilen koagülaz negatif stafilokokların antimikrobiyal direnç profilleri ve biyofilm oluşturma özelliklerinin konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle araştırılmasıProf.Dr. İştar DOLAPÇIA.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)01/01/201301/01/201524.668.50
TIBBI MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALIÇeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılmasıDoç.Dr. Ebru UsA.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)10/10/201310/07/201525.000,00
TIBBI MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALIAnkara’daki Çeşitli Hastanelerde Değişik Yöntemler ile Toksin Pozitifliği Saptanan Dışkı Örneklerden Elde Edilen Clostridium difficile İzolatlarının Toksin Genlerinin Araştırılması, PCR Ribotiplendirimi ve Ribotipler ile Antimikrobiyal Duyarlılıkları arasındaki İlişkinin Ortaya ÇıkarılmasıDoç.Dr. Z. Ceren KarahanA.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)21/06/201321/06/201525.000,00
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALIGünaşırı steroid tedavisi alan nefrotik sendromlu olgularda glukoz metabolizması değerlendirilmesiProf. Dr. Merih BerberoğluBAPProf. Dr. Zeynep Şıklar-Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya-Prof. Dr. Mesiha Ekim-Prof. Dr. Birsin Özçakar-Uzm. Dr. Emine ÇamtosunMart--2012Eylül--201418.000,00
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIMiyeloproliferatif neoplazilerde (MPN) JAK 2 ve MPL gen mutasyonlarının patoloji arşiv materyalleri kullanılarak saptanmasında yeni nesil dizileme teknolojilerinin yeriProf.Dr. Işınsu KUZUBAPAnkara Üniversitesi BAP Projesi (12B3330012)(A.Ü.Biyoloteknoloji Enst.Yüksek lisans Öğr. Şenay Boyacıgil tezi) (Yürütücü)Mayıs 2012 –41395
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALISık görülen T/NK hücreli lenfomalarda mikroRNA profillerinin belirlenmesiDoç.Dr.Gülşah KAYGUSUZBAPAnkara Üniversitesi BAP Projesi (12B3330024)Prof.Dr.Işınsu KUZU-(Biyolog Yasemin Şahin Tez)Şubat 2012 –Devam ediyor
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIMyelodisplastik sendrom (MDS) ve Akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanmasıProf.Dr. Işınsu KUZUTÜBİTAKFP 7 COST - TÜBİTAK (109S299Doç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ2010 Haziran2014 Haziran
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALISporadik kolorektal kanser vakalarında Genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin ve transkriptom profilinin belirlenmesi ile kanser başlangıç ve gelişiminde etkin gen veya gen gruplarının tanımlanmasıProf.Dr.Arzu ENSARİ - DOÇ.DR.BERNA SAVAŞTUBİTAK2009Devam ediyor
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIÇocukluk çağı solid tümörlerinde immünhistokimyasal Fascin,TGFB-1 ve TGFB-1 Reseptörlerinin incelenmesi, tanı,remisyon ve eğer gelişirse relapsta TGFB-1 düzeylerinin serumda ölçülmesi ve sonuçlarının prognoz üzerine etkilerinin araştırılmasıDoç.Dr.Gülşah KAYGUSUZBAPProf.Dr.Gülsan YAVUZ (Çocuk hastalıkları)20122013
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIİnce iğne aspirasyon biyopsi materyallerinde pankreatik duktal adenokarsinoma tanısında IMP3, S100P, pVHL ve maspin immünhistokimya antikorlarının tanısal değeriDoç. Dr. Koray CeyhanBAPANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEĞİ (LÖPD)Dr. Ayşegül Aksoy Altınboğa19.03.201319.03.201412,706.40
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIMalign Mezotelyoma ile Reaktif Mezotel Hiperplazisi Ayrımında Efüzyon Materyallerinde GLUT-1, CD147 ve ProExC” nin DeğeriProf.Dr.Nural ERDOĞANBAPProje no:13L3330007Dr.Tolga BAĞLAN19.03.201319.03.201412,706.40
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIEX-VİVO Ortamda Farklı Endovenöz Termal Ablasyon Tekniklerinin Variköz Ven duvarında Oluşturduğu Histopatolojik Değişikliklerin KarşılaştırılmasıProf.Dr.Esra ERDENBAPBAP- Hızlı DestekUzm.Dr.Ayça KIRMIZI-Uzm.Dr.Cevriye CANSIZ ERSÖZ2014Devam ediyor
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIİşitme Kaybı Oluşturulmuş Sıçanlarda Kök Hücre Nakliyle Oluşan Fonksiyonel Sonuçların Elektrofizyolojik Yöntemlerle AnaliziProf.Serpil DİZBAY SAKTÜBİTAKDoç.Dr.Gülşah KAYGUSUZ2013Devam ediyor
TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALIKüçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri Dokularında PIK3CA Mutasyonlarının AraştırılmasıProf.Serpil DİZBAY SAKTÜBİTAKHızlı Destek - Proje no:112S386Dr.Ahmet DEMİRKAZIK-Dr.Fatma Ajlan TÜKÜN AKSOY01.12.201201.12.2013
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALITese Materyalinde Kan Testis Bariyeri Bütünlüğünün İnfertiliteye EtkisiProf. Dr. Sevim AydınAnkara ÜniversitesiBapProf. Dr. Esra Erdemli-Yrd. Doç. Dr. Deniz Billur -Uzm. Dr. Ferda Topal Çelikkan-Şule Kızıl, Bio.2012201446.844,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALITekrarlayan Gebelik Kaybı Olgularında Endometriyal Reseptivitede Adezyon Anti Adezyon Molekülleri İle Transkripsiyon Faktörlerinin AraştırılmasıProf. Dr. Sevim AydınAnkara ÜniversitesiBap - 13l3330011Yard. Doç Dr. Deniz Billur-Bio. Şule Kızıl2013201415.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIProsesus Vajinalis Obliterasyonunda Rol Oynayan Apoptotik Ve Antiapoptotik Gen DüzeyleriProf. Dr. Hüseyin DindarAnkara ÜniversitesiBap 13b3330017Yrd. Doç. Deniz Billur2013201540.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIPlantago Major’ Un Hiperkolesterolemik Diyetle Ateroskleroz Oluşturulan Tavşanlarda Ateroskleroz Ve Aterosklerotik Risk Faktörleri Üzerine EtkileriProf. Dr. Hasan Serdar ÖztürkAnkara ÜniversitesiBapYrd. Doç. Deniz Billur2013201425.521,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIKedilerde Ovaryumun Needle İmmersed Vitrification Tekniği İle DondurulmasıProf Dr Ayhan BaştanTübitakTovag-1120846Prof.Dr. Esra Erdemli-Uzm.Dr. Ferda Topal Çelikkan20122014115.396,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIErişkin Fare Ovaryumunda Olası Germline Ve Pluripotent Kök Hücrelerin Moleküler Ve Hücresel Yöntemlerle AraştırılmasıProf.Dr. Esra ErdemliAnkara ÜniversitesiBap-13b4143003201350.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALILiposakkaritle Oluşturulan Nöroinflamasyon Modelinde Proinflamatuvar Sitokinlerin Ve Yolaklarının Glia Limitans Üzerine Etkileri.Doç.Dr. İlkan TatarTübitakSbag-113s266Prof.Dr. Esra Erdemli201390.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIFertil Ve İnfertil Hastalarin Spermatozoonlarinda Fosfolipaz C-Zeta İçeriğinin Karşilaştirilmali Olarak DeğerlendirilmesiDoç. Dr. Özgür ÇınarTübitakTübitak 100120132015238.100,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIAkrilamid’in Ovaryum Ve Oosit Üzerine Etkisinin IncelenmesiDoç. Dr. Özgür ÇınarAnkara ÜniversitesiBap 13b3330012Prof. Dr. Alp Can2013201560.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALINormozoospermik Ve Oligozoospermik Hastalarda Dna Kiriğinin Eliminasyonu İçin Uygun Sperm Seçim Yönteminin BelirlenmesiDoç. Dr. Özgür ÇınarAnkara Üniversitesi13ö33300012013201415.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIÜremeye Yardimci Tedavilere Başvuran Hastalarda Ivf Ve Embriyoloji Üzerine Etik Değerlerin BelirlenmesiUz. Dr. Sinan ÖzkavukcuAnkara ÜniversitesiBap 13b3330014Doç. Dr. Özgür Çınar201320156.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIKardiyomiyojenik Farklılaşma Potansiyeli Olan Kök/ Öncül Hücrelerin Diferansiyasyon Sürecinde Gen Ekspresyon Profilinin Transkriptom Ve Proteom Ebadında Araştırılması (Ex Vivo Deneysel Çalışma)Prof.Dr. Rüçhan AkarTübitakSbag-109s454Prof. Dr. Alp Can20102013358.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIOvosit Kriyoprezervasyonunda Mikrotübülüs Stabilizasyonunun Mayoz Mekiği Üzerine Koruyucu Etkisinin AraştırılmasıProf. Dr. Alp CanTübitakSbag- 109s41520102012215.150,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIDoğurganlığın Korunmasına Yönelik Ovaryum Kriyoprezervasyonu İçin Uygun Taşıma Medyumlarının TasarlanmasıProf. Dr. Alp CanAnkara ÜniversitesiBap 10b33300022010201288.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIİnsan Göbek Kordonu Stroması Mezenkimal Kök Hücrelerinin İmmortal Hale Getirilmesi Ve Moleküler KarakterizasyonuProf. Dr. Alp CanAnkara ÜniversitesiBap 12b333001020112013138.000,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIİnsan Göbek Kordonu Stroması Kaynaklı Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Gerçekleştirdiği Hücresel Dönüşümün Epitel-Mezenkim Geçişi Çerçevesinde DeğerlendirilmesiProf. Dr. Alp CanAnkara ÜniversitesiBap - 13l33300112014201419.900,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIPankrestik Beta Hücrelerinin Endoplazmik Retikulum Stres Yanıtında Atf6’nın RolüProf. Dr. Asuman SunguroğluAnkara ÜniversitesiBap 12b3330025Prof. Dr. Belgin Can-Prof. Dr. Oya Evirgen2012201488.823,00
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALIKıkırdak Defektlerinde Geometrik Şeklin İyileşmeye EtkisiDoç. Dr. Savaş SerelAnkara ÜniversitesiBap 12b3330029Prof. Dr. Belgin Can (Araştırmacı)2012201414.562,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD /İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BDAspirin duyarlılığı olan ve astımla birlikte olan veya olmayan nasal polip (ve/veya)-kronik rinosinüzitli olgularda, aspirin desensitizasyonunun tedavideki erken ve uzun dönemli klinik etkilerinin değerlendirilmesi ve bu etkilerden sorumlu mekanizmaların araştırılması Proje no: 9B-3330014Prof. Dr. Gülfem ÇelikAnkara Üniversitesi BAPBağımsızProf. Dr. Zeynep Mısırlıgil -Prof. Dr. Muharrem Gerçeker-Prof. Dr. Serdar Akyar-Prof. Dr. Yavuz S. Demirel-Prof. Dr. Aydan İkincioğulları-Prof. Dr. İrfan Yorulmaz-Prof. Dr. Yücel Anadolu-Prof. Dr. Betül A. Sin-Prof. Dr. Figen Doğu-Doç. Dr. Ömür Aydın-Uzm. Dr. Mahmut Demirtaş-Dr. Özlem Kantarcıoğlu-Deniz Güloğlu-Derya Seçil01-Eyl-0915-May-1384.000,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD /İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BDEtkili hekimlik ve olumlu hastane anlayışı içinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları ve yardımcı sağlık elemanlarının iletişim becerisi eğitimi almaları Proje no: 11Y3330002Prof. Dr. Gülfem ÇelikAnkara Üniversitesi BAPBağımsızProf. Dr. Sancar Bayar-Prof. Dr. Alpay Azap-Uzm. Dr. Meral Demirören-Uzm. Dr. İpek Gönüllü15-Kas-1015-May-14350.000,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD /İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BDMonosensitize ve polisensitize allerjik rinit ve/veya astımlı hastalarda ev tozu akarı antijeni (Der p) ile yapılan spesifik immünoterapinin immünolojik etkileri ve klinik yararının randomize, çift-kör plasebo-kontrollü olarak değerlendirilmesi.Prof. Dr. Betül Ayşe Sin, (Yönetici)-Uz. Dr. Şadan Soyyiğit (Yürütücü)-Prof. Dr. Aydan İkincioğulları (Yürütücü)Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleriLisansüstü-12L3330001Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil (Danışman)-Prof. Dr. Dilşad Mungan (Danışman)02/01/201302/01/201430.000,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD /İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BDMonosensitize ve polisensitize allerjik rinit ve/veya astımlı hastalarda ev tozu akarı antijeni (Der p) ile yapılan spesifik immünoterapinin spesifik IgG4 blokan antikor sentezi üzerindeki etkisinin çift-kör plasebo kontrollü olarak değerlendirilmesi.Prof. Dr. Betül Ayşe Sin (Yönetici)-Uz. Dr. Şadan Soyyiğit (Yürütücü)-Biolog. Derya SeçilAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleriHızlandırılmış destek -13H333000808/01/201408/07/201410.000,00
GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD /İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BDİzosiyanata bağlı astımda rutinde kullanılan tanı yöntemlerinin spesifik provokasyon testi ile karşılaştırılmasıProf.Dr.Dilşad MunganAÜ Rektörlüğü BAPBağımsız projeProf.Dr.Yavuz Demirel-Doç.Dr.Ömür AydınEkim--2014Ekim--2016103.000,00
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK HEMATOLOJİSİAllojeneik periferik kan kaynaklı kök hücre vericilerinde rekombinant insan kaynaklı granülosit koloni stimüle edici faktörün etkisiDoç. Dr. Taha İleriBAPBağımsız proje- BAP 1283330022Prof. Dr. Zümrüt Uysal-Uzm. Dr. Hasan Çakmaklı12.06.201212.04.201314.745,00
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK HEMATOLOJİSİÇocuklarda Myeloablatif Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası İmmün Yeniden Yapılanmada B hücre alt gruplarının ve TACİ reseptörünün yeriDoç. Dr. Elif İnceBAPBağımsız proje- 1383330010Prof. Dr. Zümrüt Uysal- (Danışman) -Prof. Dr. Mehmet Ertem (Danışman) -Doç. Dr. Taha Ileri-(Danışman)-Prof. Dr. Aydan İkincioğulları (Danışman) -Prof. Dr. Figen Doğu (Danışman) -Biyolog H.Deniz Karataş (yrd.araştırıcı )01.09.201201.11.201440.000,00
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALIPrematür over yetersizliği olan hastalarda BMP15 ve FOXL2 geni mutasyon analizi Yrd. Doç. Dr. Halil Gürhan KARABULUT Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü proje Araş. Gör. Dr. Mehmet Burak MUTLU Araştırmacı 28.06.2013 Devam ediyor 24.728,00
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI Küçük Hücreli Olmayan Akciger Kanseri Dokularında PIK3CA Mutasyonlarının Arastırılması Prof. Dr. Hatice ILGIN RUHI TÜBİTAK TÜBİTAK-1002 Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN Araştırmacı 01.12.2012 01.12.2013 29.900,00
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI Akciğer
Kanserinde Moleküler Tedavi Hedeflerinin Saptanması Amaçlı ve Yeni Nesil Dizileme Tabanlı Tanı Kiti
Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN Sanayi Bakanlığı SANTEZ 01.03.2014 Devam ediyor (29.02.2016) 195.323,60
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALIOtistik Özellikler Gösteren Sağlıklı Bireylerde Görsel ve İşitsel Uyaranların Elektroensefalografi
Yöntemi ile İncelenmesi ve Aday Tek Nükleotit Polimorfizmleri ile İlişkisinin Belirlenmesi
Prof.Dr.Canan KalaycıoğluAnkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora teziYrd. Doç. Dr. Timur Tuncalı, AraştırmacıŞubat 2013Şubat 201525.000.00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIİnsan kardiyomiyosit hücrelerinin mezenkimal hücreler ile füzyonu ve yeniden programlanması
Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu
TUBİTAK
1001
Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu (yürütücü)
15.01.2012
15.01.2015
378,450,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIKardiyomiyosit ve mezenkimal kök hücre Ko-kültürü aracılı hücre füzyonu ve hücresel değişimin fonksiyonel değerlendirilmesi
Prof.Dr. Ruçhan Akar
BAP
BAP
Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu (yürütücü)
15.09.2011
15.09.2013
34,542,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIİnfertil erkeklerde, sperm nükleer proteinlerini kodlayan genlerin genetik ve epigenetik analizi ile fertilite üzerine olan etkisinin araştırılması
Yrd.Doç.Dr.O.Sena Aydos
BAP
BAP
Yrd.Doç.Dr.O.Sena Aydos (yürütücü), Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu (araştrımacı), Ar.Gör.Tülin Özkan (araştırmacı)
2010
2013
40,828,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALISalinomisinin insan over kanseri hücre serisi (OVCAR-3) üzerine olan apoptotik ve sitotoksik etkilerinin araştırılması
Pro.Dr. Fulya Tekşen
BAP
BAP
Pro.Dr. Fulya Tekşen (yürütücü)
13.02.2013
13.02.2014
37,280,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIUterun prolapsusu olan ve olmayan olgularda Hoxa11 ve 13, kollagen 1 ve 3, seks steroid gen ekspresyon profillerinin incelenmesi
Pro.Dr. Fulya Dökmeci
BAP
BAP
Pro.Dr. Fulya Dökmeci (yürütücü), Pro.Dr. Fulya Tekşen (araştrımacı), Ar.Gör.Tülin Özkan (araştırmacı)
28.02.2012
28.02.2015
65,511,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIBeta-katenin, Nükleer faktör kappa B ve Akirin Proteinlerinin Birliktelikleri ve Kronik Myeloid Lösemide İmatinib Direncindeki Rolleri
Prof. Dr. Fügen Aktan
TUBİTAK
1001
Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu (danışman)
15.10.2011
15.10.2013
240,000,00
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALIMultipl Myelom hastalığında oluşan ilaç direncinde DNA onarımında rol oynayanWRN ve MGMT proteinlerinin etkisi
Dr.Dilara Akçora Yıldız
TUBİTAK
3501Prof.Dr.Asuman Sunguroğlu (danışman), Ar.Gör.Tülin Özkan (yardımcı araştırmacı)
15.09.2013
15.09.2016
125,000,00
X