Öncelikli alanlar, 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi

/Öncelikli alanlar, 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi
Öncelikli alanlar, 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi 2017-11-02T11:04:54+03:00

Doktora için Öncelikli Alanlar ile 100 /2000 YÖK Doktora Bursları Projesi

 • YÖK tarafından Doktora için bin / bir hedefi konulmuştur. Bin kişiye 1 doktoralı kişi kazandırılmak amaçlanmıştır.
 • Endüstriye ve sanayiye doktoralı iş gücü kazandırmak; bilginin ekonomik, sosyal alanlarda değer bulması bu amaçla üniversitelerde disiplinler üstü ve disiplinler arası çalışmaları destekleme yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
 • 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik doktora programları ile 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi harekete geçirilmiştir. Seçilen 100 doktora alanı, 2013’ten itibaren dünya bilim literatürüne katılan “Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma-Smart Specialisation” çalışmaları ve onlarca bilim insanının fikri alınarak kararlaştırılmıştır.
 • 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilecek YÖK tarafından “temel bilimler”, “mühendislik ve mimarlık”, “sağlık” ile “sosyal bilimler” üst alanlarında 53 üniversite seçilmiştir ve Ankara Üniversitesi’de seçilen üniversiteler arasındadır.
 • Öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek, amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere Fakültemizde çalışmalar sürmektedir ve hızlandırılması amaçlanmaktadır.
 • Disiplinlerarası Dallar arasında yer alan; Sinir Bilimleri Doktora Programı, Disiplinlerarası Gıda, Beslenme ve Klinik Beslenme tezli Yüksek lisans Programları ile Tümör Biyolojisi Programı 100/2000 burs programına başvurma hakkına sahip öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.
 • Dekanlığımız tarafından yapılan toplantılarda öncelikli alanlar ve 100/2000 burs programı hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır, ayrıca öğretim üyelerimize yakın zamanda  bir toplantı yapılarak klinik öncesi alanlarda olduğu kadar klinik alanlarda da yüksek lisans ve doktora programlarının yapılandırılmasına destek sağlanacağı bilgisi paylaşılmıştır.

TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK 

Sağlık ve Moleküler –Hücresel Mühendislik

 • Biyomalzemeve Doku Mühendisliği
 • Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi Cihazlar)
 • İnsan Beyni ve Nörobilim
 • Gıda-Metabolizma Etkileşimi
 • NanobiyoteknolojikGüdümlü İlaçlar
 • Biyoenformatik

 

SAĞLIK  

Temel Tıp Bilimleri

 • Moleküler Patoloji
 • Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları
 • Hastane Enfeksiyonlarını Önleme

Onkoloji

 • Tümör İmmünolojisi
 • Moleküler Onkoloji
 • Gen Tedavisi
 • Kanser Epidemiyoloji
 • Yaşa Bağlı Kanserler

Klinik Bilimler

 • İnme (Stroke): Nörolojik Motor Rehabilitasyon
 • Davranış bilimleri
 • Nörofizyoloji
 • Nükleer Tıp
 • Odyoloji
 • İnflamatuvarGastroenteroloji
 • Klinik Beslenme
 • GastrointestinalKanserler
 • Moleküler ve Hücresel Gastroenteroloji
 • Metabolizma (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz)

Eczacılık

 • Doğal ve bitkisel ürünler, kozmetik ürünler
 • Farmakoekonomi ve Hasta Güvenliği
 • Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

 Hemşirelik

 • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Psikiyatri Hemşireliği
 • Diyabet ve PodolojiHemşireliği
 • Geriatri Hemşireliği
 • Acil Hemşireliği
 • Afet Tıbbı

Tüm 100/2000 Alan Kodları için;
(http://yok.gov.tr/documents/10279/30090820/100_2000_Alt_Alan_Kodlari.pdf/)

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE HALEN EĞİTİM VERMEKTE OLAN ÖNCELİKLİ ALANLARDAN YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI

Tümor Biyolojisi

Sinir Bilimleri

Gida Metabolizma ve Klinik Beslenme

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

CLOSE
CLOSE
X