Ölçme ve Değerlendirme Süreci

/Ölçme ve Değerlendirme Süreci
Ölçme ve Değerlendirme Süreci 2013-06-03T16:00:49+03:00

 
Ölçümlerden sonuç çıkarma ve ölçülen birey ya da nesneler hakkında bir değer yargısına varma süreci olan değerlendirmenin yapılma amacına ve kullanılan ölçütlere göre farklı türleri bulunmaktadır.
 
Değerlendirmenin yapılış amacına göre türleri:

Tanılayıcı değerlendirme (Programa girişte yapılan değerlendirme):
Öğrencinin programa başlamadan önce, ön öğrenmelerini (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) tanımlamak amacıyla yapılan değerlendirmedir. Öğrencilerin giriş düzeylerinin bilinmesi, gelişimlerinin değerlendirilmesine temel oluşturmak için yapılır.

Biçimlendirici-formative
(Program sürecinde yapılan değerlendirme değerlendirme):
Öğrencilerin öğrenmedeki güçlüklerini ortaya çıkarmak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yapılan değerlendirmedir. Eğitim sürerken öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek ve gidermek, öğrenmeleri arttırmak için yapılır. Öğrencilere öğrenmelerine ilişkin bilgi ve geribildirim sağlar.

Belgeleyici-summative
(Programın sonunda yapılan değerlendirme) değerlendirme):
Genellikle bir eğitimin sonunda (modül, sömestr, staj sonu vb) uygulanan ve öğrencilerin kazandığı davranış, özellik ve becerileri ölçmek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna ilişkin yargı oluşturma sürecini içerir.
Değerlendirmenin kullanılan ölçüte göre türleri:Norm dayanaklı (Bağıl) değerlendirme: Ölçüt grup ortalaması gibi ölçme sonuçlarından çıkarılır. Bireyin değerlendirilmesinde grup performansı ya da sınıfın başarı ortalaması da dikkate alınarak yapılan değerlendirme bağıl değerlendirmedir.

Ölçüt dayanaklı değerlendirme: Daha önceden belirlenmiş mutlak ölçütlerle yapılan değerlendirmelerdir. Birey sadece kendi performansıyla değerlendirilir. Bireyin değerlendirilmesinden grubun performansı etkili değildir yani ölçüt grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirlenmiştir.  AÜTF ölçme değerlendirme sistemi ölçüt dayanaklıdır, hem belgeleyici hem de biçimlendirici değerlendirmeler içermektedir.

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X