Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası içerisinde hizmet vermekte olan 684 metrekare alanı kaplayan Merkez Kütüphanenin 236 metrekarelik depo ve 125 okuyucu kapasiteli okuma salonu bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 23.01.1983 tarihinden itibaren Merkezi Kütüphane kurma çalışmaları başlamış ve kütüphanemizin bugünkü duruma gelmesi sağlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi koleksiyonu kitap, tez, süreli yayın, müracaat kaynaklarından oluşmaktadır. 2010 yılı için 147 süreli yayın aboneliğimiz bulunmaktadır. 62 adet bağış olarak gelen süreli yayın vardır. Demirbaşa kayıtlı kitap sayısı 15046 adettir. 3976 adet uzmanlık, 829 adet doçentlik, 112 adet doktora ve 152 adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Kütüphanemizde bulunan kitaplar Anglo American II’ye göre kataloglanmaktadır. National Library of Medicine Classification sınıflama sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca kitaplara Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan kitapçıktan faydalanılarak Türkçe konu başlığı verilmektedir.