Öğretim Üyeleri İçin Önemli Formlar

/Öğretim Üyeleri İçin Önemli Formlar
Öğretim Üyeleri İçin Önemli Formlar 2018-01-08T15:22:23+00:00

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu

Yurtdışı Görevlendirme Formu

Seyahat Sonuç Raporu Formu

Öğretim Üyesi Yıllık Etkinlik Raporu EK-1

Araştırma Görevlisi Akademik Etkinlik Raporu Formu EK-II

Öğrenci Araştırmaları Başvuru Formu

Öğrenci Burs Talimatı Formu

Yurtiçi ve Yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarında Ders Vermek Üzere Yapılacak Görevlendirmelere İlişkin İlkeler

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yurt içi Yurt Dışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)

Yeniden Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname)

Jüri Üyeliği Ücret Beyanı

Yurtiçi – Yurtdışı Kısa ve Uzun Süreli Görevlendirmeler

DOÇENTLİK SINAVI İLE İLGİLİ FORMLAR

Üniversitelerarası kurul doçentlik sınavı eser inceleme raporu 

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav esasları

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav tutanağı 

PASAPORT FORMLARI

Pasaport formu çıktısı alırken, tek kağıda arkalı önlü çıktı alınız.
(Yeşil pasaport alacaklar formdaki kadro derecesi kısmına kadro derecesi ile birlikte
Akademik personel 2547 Sayılı Kanuna Tabi ibaresini ekleyecekler)
X