Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarını, sorunların üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenmelerini sağlamak ve mesleksel gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur! ÖGREM Morfoloji Binasında Öğrenci İşlerinin katında öğrenci işlerinin yanında yer almaktadır.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA ÖĞRENCİ ÖGREM’e YÖNLENDİRİLMEKTEDİR

 1. Öğrencinin burs talebinin olması;
 2. Öğrencinin barınma sorununun bulunması;
 3. Öğrencinin okula uyum sağlamak, iletişim kurmak konularda sorun yaşaması;
 4. Öğrencinin kendisinin psikolojik destek ihtiyacını belirtmesi;
 5. Rehber öğrenci/ Akademik Danışman tarafından, öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu kanaatine varılması.

 

Ankara Tıp “Öğrenci Rehberlik Merkezi” dört ayrı merkezden oluşur.

 1. Öğrenci Danışmanlık Koordinatörlüğü (ÖDAM)
 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü (REDAM)
 3. Kariyer Danışmanlık Koordinatörlüğü(KADAM)
 4. Öğrenci Sosyal Destek Koordinatörlüğü(SOSDAM)

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK NEDİR?

 • Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir.
 • Bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyelini geliştirebilmesi, sorunlarla baş edebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için uzman kişilerce sunulan hizmetlerdir.

KARİYER DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ(KADAM)

 • Mezuniyet öncesi öğrencilerini, eğitim programı ve uygulaması, mezuniyet sonrası eğitimi, yurtdışı hareketlilik (Erasmus, Farabi vb) programları, TUS, uzmanlık, askerlik, mecburi hizmet, yurt dışı olanakları vb hakkında bilgilendirir.

ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ (SOSDAM)

 • Öğrencilere teşvik ödülü, yarı zamanlı iş ve kalacak yer konularında destek verir.
 • Öğrencilere burs, yarı zamanlı iş, kalacak yer, yemek konularında destek verir.
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarafından Sağlanan Destekler: Ankara Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin yaptıkları bağışlardan oluşan Öğrenci Teşvik Desteği(Ankara Tıplılar Vakfı), (Ayrıca, kermes gibi sosyal aktiviteler ve bağışçılardan sağlanan destekler), Yaklaşık her yıl 100 öğrencinin faydalandığı destektir.

Öğrenci Teşvik Bursu Başvuru Formu

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğrencilere Danışmanlık Yapacak Öğretim Üyelerimiz

 

REKTÖRLÜK TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER!

Üniversiteye Giriş Başarı Destekleri

ÖSYM’nin farklı puan türlerindeki sıralamaları göz önünde tutularak belirlenen ve öğrencinin lisans eğitimi süresince, kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi katkı, ücretsiz öğle yemeği, olimpik havuza ücretsiz üyelik, TÖMER’den ücretsiz veya %75 indirimli dil kursu ve Üniversitemiz kamplarından ücretsiz yararlanma olanağı (burstan yararlanan öğrencilerin ailelerine de %50 indirim) şeklinde sağlanan desteklerdir.

 

Gereksinim Destekleri:

Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Sosyal Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve %50 veya %100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerdir.

 

Yemek desteği

Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren 1 aylık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencinin Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna vereceği dilekçe ile başvuru yapılır.

Barınma desteği

Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren

http://sks.ankara.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ web sayfasından online olarak başvuru yapılabilir.

 

KZÖ(Kısmi Zamanlı Öğrenci) Çalışma Desteği

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak iş ilanı Eylül ayı içerisinde http://sks.ankara.edu.tr/  adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinden online olarak yapılabilir.

 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Üniversite Başarı Destekleri

 

DİL (1-2-3) / TS (1-2) / TM (1-2-3) /

MF (1-2-3- 4) / YGS (1-2-3-4-5-6)

PUAN TÜRLERİNDE İLK 500

Öğrencievlerinde % 100 Barınma Desteği veya Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı, TÖM ER’de Ücretsiz Dil Kursu, Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik, Üniversitemiz Kamplarında Ücretsiz Tatil Olanağı’ (öğrencilerin ailelerine de % 50 indirim)
DİL (1-2-3) / TS (1-2) / TM (1-2-3) /

MF (1-2-3- 4) / YGS (1-2-3-4-5-6)

PUAN TÜRLERİNDE İLK 501-1000

TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu, Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik veya Üniversitemiz Kamplarında ücretsiz tatil olanağı (öğrencilerin ailelilerine de % 50 indirim)
DİL (1-2-3) / TS (1-2) / TM (1-2-3) /

MF (1-2-3- 4) / YGS (1-2-3-4-5-6)

PUAN TÜRLERİNDE İLK 1001-3000

Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik veya TÖMER’de % 75 indirimli Dil Kursu
DİL (1-2-3) / TS (1-2) / TM (1-2-3) /

MF (1-2-3- 4) / YGS (1-2-3-4-5-6)

PUAN TÜRLERİNDE İLK 3001-5000

TÖMER’de % 50 indirimli Dil Kursu veya Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik

 

DİĞER DESTEKLER!

Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs ve Kredileri

Özel Kurum ve Kuruluşlarca Sağlanan Burslar duyurular ve başvurular öğrenci işlerinden yapılır

(SABANCI, TEV, ZORLU, vb)

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLER

 • Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS)
 • “Mobbing”(=bezdirme, psikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme )’e Karşı Destek Kurulu bulunmaktadır.

 

ÖGREM-Giysi Bankası

Öğrenci Rehberlik Merkezinde bir de giysi ve eşya bankası yer almaktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ücretsiz giysi ve eşya alabilirler. Giysi Bankası 3 numaralı dersliğin yanında hafta içi 12.30 ile 14.00 saatleri arasında öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Ayrıca merkezin önünde bulunan panoyu öğrenciler iletişim ve ilan için kullanabilmektedir

İletişim:

ANKARA TIP ÖGREM SEKRETERYASI: Zeliha BAŞ – Gönül KELEŞ
Tel: 0312  5958119