Ankara Üniversitesi’nde 39 adet Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise aktif olarak çalışan 19 adet (http://sks.ankara.edu.tr/topluluklar) öğrenci topluluğu bulunmakta olup öğrenciler Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş İlkeleri’ne göre topluluk kurabilmekte ve kurulmuş olan topluluklara üye olarak aktif çalışabilmektedir.

Öğrenci kulüplerine Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yer ve Rektörlük tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Ayrıca kulüpler, gerçekleştirdikleri faaliyetlerden (tiyatro oyunu, gösteri vb) elde ettikleri gelirleri Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’nda görevli sorumlu öğretim üyelerinin kontrolü altında kendi ihtiyaçları için kullanabilmektedir. Tüm öğrenci toplulukları özellikle Uyum Haftası ve 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında kendilerini tanıtmakta ve yıl içinde çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.
AÜTF’de çeşitli toplantıların/gösterilerin yapılabileceği, kongrelerin/seminerlerin sunulabileceği, 50-700 kişi kapasiteli ve konferans donanımına sahip yedi adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bunlardan Morfoloji Binası’nda bulunan Abdülkadir Noyan Konferans Salonu, Sarı Salon, Pembe Salon; İbn-i Sina Hastanesinde bulunan Hasan Ali Yücel Konferans Salonu ve Cebeci Yerleşkesinde bulunan 50. Yıl Salonu öğrencilerin/öğrenci topluluklarının kullanımına açıktır. AÜTF öğrenci toplulukları, kendi belirledikleri gün/saatlerde gerçekleştirecekleri aktiviteler için Fakülte Sekreterliğin’den onay alarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin her türlü salon/donanım olanaklarından yararlanabilmektedir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, mezunlarını sadece tıp konusunda değil bir çok konuda bilimsel çalışmalara katılmış, başarılı ve her konuda araştırmacı yetiştirmek ister, bunun için gereken bütün olanaklarını kullanarak bilgiye ve başarıya imzasını atacak nesiller yetiştirir.