ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURUL ÜYELERİ
Zeliha ARSLAN BAŞ                            Sekreter
Gönül KELEŞ                                     Sekreter 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
KARİYER DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. Berrin İmge ERGÜDER           Koordinatör
Tıp fakültesi öğrencilerinin kaliteli ve etkin eğitim alabilmeleri için sorunlarının çözümü ve mesleksel gelişimlerine destek olmak amacıyla yapılandırılan bir kuruldur.
Bu kurul, Öğrenci Rehberlik Merkezi altında yer alan Kariyer Danışmanlık Koordinatörlüğü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü, Öğrenci Sosyal Destek Koordinatörlüğü, Öğrenci Danışmanlık Koordinatörlüğünden  oluşur. Bu merkezin Başkanı Dekan tarafından atanır.
GÖREV TANIMI:
Bu kurul “Öğrenci Rehberlik Koordinatörlüğü’nün koordinasyonundan sorumludur. 

ÖĞRENCİ REHBERLİK MERKEZİ (ÖGREM)
Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarını, sorunların üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenmelerini sağlamak ve mesleksel gelişimlerini desteklemek.
OLUŞUMU:
“Öğrenci Rehberlik Merkezi” dört ayrı koordinatörlükten oluşur.
– Kariyer Danışmanlık Koordinatörlüğü(KADAM)
– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü(REDAM)
– Öğrenci Sosyal Destek Koordinatörlüğü
– Öğrenci Danışmanlık Koordinatörlüğü
Bu merkezde, dört  Koordinatörlüğün koordinasyonundan sorumlu 2 sekreter görevlendirilir.
dayanisma1
 
ÖGREM SEKRETERYASI: Zeliha Baş – Gönül Keleş
Tel: 0312 595 8076-8119
E-posta: tipogrem@ankara.edu.tr

 

KARİYER DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

OLUŞUMU:
Bu Koordinatörlüğün Başkanı Dekan tarafından atanır. Bu Koordinatörlükte, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalından bir öğretim üyesi, Yabancı öğrenci ve öğrenci değişimi (ERASMUS) ile ilgili merkezde görevli öğretim üyesi ile Dekanlık tarafından uygun görülen öğretim üyeleri görev yapar. Ayrıca, bir uzman hekim, bir asistan temsilcisi, bir öğrenci temsilcisi ve akademik büroda görev yapan bir memur da bu merkezde görevlidir.
GÖREV TANIMI:
Mezuniyet öncesi öğrencilerini, eğitim programı ve uygulaması, mezuniyet sonrası eğitimi, yurtdışı hareketlilik (Erasmus, Farabi vb) programları, TUS, uzmanlık, askerlik, mecburi hizmet, yurt dışı olanakları vb hakkında bilgilendirir. En az ayda iki kez toplanarak öğrencilerin dilekçelerini değerlendirir ve rapor tutanaklarını Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
KARİYER DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ 

Prof. Dr. Esin Mine      Koordinatör

Asistan Temsilcisi

Mezun Öğrenci

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
OLUŞUMU:
Bu merkezin başkanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından bir öğretim üyesidir. Ayrıca bu merkezde bir psikolog, bir psikiyatrist yer alır. Bu merkezin başkanı ve üyeleri Dekan tarafından atanır.
GÖREV TANIMI:
Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir. Ayda bir kez faaliyetlerini bir rapor halinde Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ
 
Yaşar KÜÇÜKKAYNAK (Psikolog)
Burcu KAHVECİ ÖNCÜ (Psikolog)

 


ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOMİSYONU
OLUŞUMU:
Bu merkezin başkanı ve üyeleri Dekan tarafından atanır. Bu merkezde öğrenci işleri şefi sürekli görev yapar. Ayrıca gönüllülükle çalışacak öğretim üyeleri belirli sürelerle Dekanlık tarafından görevlendirilir.
GÖREV TANIMI:
Öğrencilere burs, yarı zamanlı iş ve kalacak yer vb. konularında destek verir. Kısmi zamanlı burs komisyonunun koordinasyonundan sorumludur. En az ayda bir kez toplanır ve toplantı raporlarını Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÜYELERİ
Prof. Dr. Berrin İmge ERGÜDER         Koordinatör