ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURULU

/ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURULU
ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURULU 2019-12-10T16:39:39+03:00
ÖĞRENCİ AKADEMİK VE SOSYAL DANIŞMA KURUL ÜYELERİ
Zeliha ARSLAN BAŞ                            Sekreter
Gönül KELEŞ                                     Sekreter 
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ 
KARİYER DANIŞMANLIK MERKEZİ  
ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOMİSYONU
Prof. Dr. Berrin İmge ERGÜDER           Koordinatör
Tıp fakültesi öğrencilerinin kaliteli ve etkin eğitim alabilmeleri için sorunlarının çözümü ve mesleksel gelişimlerine destek olmak amacıyla yapılandırılan bir kuruldur.
Bu kurul, Öğrenci Rehberlik Merkezi altında yer alan Kariyer Danışmanlık Merkezi, Sosyal Danışmanlık Merkezi ve Psikolojik Danışma Merkezi, Öğrenci Danışmanlık Merkezi Başkanlarından oluşur. Bu merkezin Başkanı Dekan tarafından atanır.
GÖREV TANIMI:
Bu kurul “Öğrenci Rehberlik Merkezi”nin koordinasyonundan sorumludur.
 

ÖĞRENCİ REHBERLİK MERKEZİ (ÖGREM)
Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim ortamına ve sosyal koşullara uyum sağlamalarını, sorunların üstesinden gelebilmelerini, etkin öğrenmelerini sağlamak ve mesleksel gelişimlerini desteklemek.
OLUŞUMU:
“Öğrenci Rehberlik Merkezi” dört ayrı merkezden oluşur.
– Kariyer Danışmanlık Merkezi(KADAM)
– Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi(REDAM)
– Öğrenci Sosyal Destek Merkezi
– Öğrenci Danışmanlık Merkezi
Bu merkezde, dört  merkezin koordinasyonundan sorumlu 2 sekreter görevlendirilir.
dayanisma1
 
ÖGREM SEKRETERYASI: Buket Adışanlı-Zeliha Baş
Tel: 0312 595 8076-8119
E-posta: tipogrem@ankara.edu.tr

 

Kariyer Danışmanlık Koordinatörlüğü

OLUŞUMU:
Bu merkezin Başkanı Dekan tarafından atanır. Bu merkezde, Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalından bir öğretim üyesi, Yabancı öğrenci ve öğrenci değişimi (ERASMUS) ile ilgili merkezde görevli öğretim üyesi ile Dekanlık tarafından uygun görülen öğretim üyeleri görev yapar. Ayrıca, bir uzman hekim, bir asistan temsilcisi, bir öğrenci temsilcisi ve akademik büroda görev yapan bir memur da bu merkezde görevlidir.
GÖREV TANIMI:
Mezuniyet öncesi öğrencilerini, eğitim programı ve uygulaması, mezuniyet sonrası eğitimi, yurtdışı hareketlilik (Erasmus, Farabi vb) programları, TUS, uzmanlık, askerlik, mecburi hizmet, yurt dışı olanakları vb hakkında bilgilendirir. En az ayda iki kez toplanarak öğrencilerin dilekçelerini değerlendirir ve rapor tutanaklarını Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
KARİYER DANIŞMANLIK MERKEZİ ÜYELERİ 

PROF.DR. MİNE ESİN OCAKTAN      (KOORDİNATÖR)

Asistan Temsilcisi

Mezun Öğrenci

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
OLUŞUMU:
Bu merkezin başkanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından bir öğretim üyesidir. Ayrıca bu merkezde bir psikolog, bir psikiyatrist yer alır. Bu merkezin başkanı ve üyeleri Dekan tarafından atanır.
GÖREV TANIMI:
Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir. Ayda bir kez faaliyetlerini bir rapor halinde Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ ÜYELERİ
 
PROF. DR. BEDRİYE ÖNCÜ ÇETİNKAYA                 KOORDİNATÖR
Yaşar KÜÇÜKKAYNAK (Psikolog)
Burcu KAHVECİ ÖNCÜ (Psikolog)

 


Öğrenci Sosyal Destek Komisyonu
OLUŞUMU:
Bu merkezin başkanı ve üyeleri Dekan tarafından atanır. Bu merkezde öğrenci işleri şefi sürekli görev yapar. Ayrıca gönüllülükle çalışacak öğretim üyeleri belirli sürelerle Dekanlık tarafından görevlendirilir.
GÖREV TANIMI:
Öğrencilere burs, yarı zamanlı iş ve kalacak yer vb. konularında destek verir. Kısmi zamanlı burs komisyonunun koordinasyonundan sorumludur. En az ayda bir kez toplanır ve toplantı raporlarını Akademik ve Sosyal Kurul Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa sunar.
ÖĞRENCİ SOSYAL DESTEK KOMİSYONU ÜYELERİ
PROF. DR. BERRİN İMGE ERGÜDER                         KOORDİNATÖR

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X