MİSYONUMUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; tıp eğitimi, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetindeki öncü konumumuzu geliştirerek sürdürmek.

VİZYONUMUZ

Gelişmiş eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunum ortamına sahip olarak, Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen tıp fakültesi olmak.

“Türkiye’de en iyi, Dünya’da bilinen”

POLİTİKALARIMIZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, temel değerlerinden ödün vermeden; 

Kurumsallık adına;

 • Çağdaş, işlevsel, özerk, hesap verebilir, tanımlı ve katılımcı kurumsal yapı oluşturmayı,
 • Ürettiği tüm hizmetleri kalite güvencesi çerçevesinde gerçekleştirerek sürekli değerlendirmeyi ve geliştirmeyi,

Eğitim adına;

 • En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,
 • Çağdaş eğitim programlarını sürekli geliştirerek uygulamayı,
 • Çağdaş eğitim koşullarını ve olanaklarını sağlamayı,
 • Öğrenen merkezli eğitim vermeyi,
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası uluslararası programlar ile uluslararası alanda tanınır ve tercih edilir olmayı,

Araştırma adına;

 • Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını artırmayı,
 • Araştırma sayısını ve niteliğini artırmayı,
 • Araştırma kültürüne ve yeterliğine sahip hekimler yetiştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda söz sahibi olmayı,

Sağlık hizmeti adına;

 • Sağlık hizmeti sunumunda toplumsal yararı öncelemeyi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmeyi,
 • Hastalarına çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı,
 • Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini artırmayı,

Aidiyet adına;

 • Öğrencilerinin, çalışanlarının, mezunlarının ve emeklilerinin mensubu olmaktan gurur duyduğu ve ilişkisini sürdürdüğü bir kurum olmayı,

misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirecektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 • Ekip çalışmasını ve yaşam boyu öğrenmeyi temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım
 • Etik değerlere bağlılık
 • Güvenilirlik ve hesap verebilirlik
 • Paydaşlarının, bileşenlerinin ve hastaların haklarına saygı
 • İnsan haklarını koruma ve geliştirme
 • Toplumsal yararı önceleme
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk