Misyon – Vizyon

/Misyon – Vizyon
Misyon – Vizyon 2013-06-06T09:56:21+00:00

MİSYONUMUZ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; donanımlı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla, en iyi sağlık hizmetini sunmak, bilimsel araştırmalar ve tıp eğitimindeki öncü konumumuzu geliştirerek sürdürmek.
 
VİZYONUMUZ 
Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak, Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşu olmak.
“Türkiye’de en iyi, Dünya’da bilinen”
 
POLİTİKALARIMIZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, temel değerlerinden ödün vermeden; 
Çağdaş, uluslar arası işletim ve yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı,
Ürettiği tüm hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi,
Eğitim ve araştırmaya yönelik öğrenci yetiştirme yöntemlerini öğrenmeyi,
En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,
Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini çoğaltmayı,
Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını arttırmayı,
Klinik ve polikliniklerdeki kaynakları en uygun şekilde kullanmayı,
Eğitim sistemini ve öğrenci sayısını cagdaş standartlara getirmeyi,
Gelir kaynaklarını ceşitlendirerek arttırmayı,
Özerk ve hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmayı,
Türkiye’ nin sağlık düzenlemelerinde söz  sahibi olmayı
misyonu ve vizyonu doğrultusunda gercekleştirecektir.
 
TEMEL DEĞERLERİMİZ  
Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım
Etik değerlere bağlılık
Güvenilirlik ve hesap verebilirlik
Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı
İnsani değerlere sahip çıkma
X