Adres    : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Mezuniyet Sonrası Bürosu 06100 Sıhhiye ANKARA

Telefon    : 0 312 595 81 57

Fatma KURBAN

Fehmi İNANIR

E-Posta   : mezun@medicine.ankara.edu.tr