Dönem I Kurulu

Dönem II Kurulu

Dönem III Kurulu

Dönem IV Kurulu

Dönem V Kurulu

Dönem VI Kurulu

Eğitim Etkinlikleri Koordinasyon Kurulları

Kanıta Dayalı Tıp Eğitim Grubu

Mesleksel Beceri ve İletişim Becerileri Grubu

İletişim Becerileri Senaryo Grubu

İletişim Becerileri Teorik Ders Grubu

Topluma Dayalı Tıp Grubu

Entegre Laboratuvar Uygulamaları Grubu

Tıpta İnsan Bilimleri Grubu

Sürekli Tıp Eğitimi Grubu

Probleme Dayalı Öğretim Senaryo Grubu

Seçmeli Ders Grubu

Yapılandırılmış Eğitim Polikliniği Çalışma Grubu

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu

Program Değerlendirme ve Ölçme-Değerlendirme Birimi 

Mezuniyet Öncesi Öğrenci Araştırmaları Etik Değerlendirme Kurulu

Kariyer Danışmanlık Merkezi

Komisyonlar

Kütüphane Komisyonu

Öğrenci Akademik ve Sosyal Dayanışma Kurulu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Komisyonu

Deneysel Hayvan Araştırmaları Laboratuvarı Komisyonu

Akreditasyon Komitesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Web Komisyonu

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Grubu

Tören ve Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu

Denklik Başvurularını Değerlendirme Komisyonu

Diploma Tanıma ve Denklik Komisyonu