Fakülte Sekreteri

Ömer ÇEBİN

 

E-Posta: cebin@medicine.ankara.edu.tr
Telefon: 0 312 595 81 10
Faks: 0 312 310 63 70

Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 06100 Sıhhiye /Ankara