Eğitici Gelişim Kursları

/Eğitici Gelişim Kursları
Eğitici Gelişim Kursları 2013-06-06T16:04:48+03:00
Eğitim Becerileri Kursu:
Kursun amacı öğretim üyelerinin, yetişkin öğrenme ilkeleri, tam öğrenme ve yeterliğe dayalı eğitim ilkeleri doğrultusunda interaktif eğitim tekniklerini ve humanistik eğitim yaklaşımını uygulayabilme ve eğitimi uygun biçimde değerlendirebilme becerilerini geliştirmektir Kursun öğretim süreci ‘yaparak yaşayarak’ öğrenmeye dayalıdır. Kurs katılımcılarına ‘Eğitim Becerileri El Kitabı’ verilmektedir . Eğitim becerileri kursu 5 gün sürelidir. Bir kursa en fazla 15 öğretim üyesinin katılabilmektedir ve dört uzman eğitici tarafından yürütülmektedir. Eğitim Becerileri kursuna AÜTF’den 222 ve diğer tıp fakültelerinden (Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, GATA, Kırıkkale Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi) 22 olmak üzere toplam 242 öğretim üyesi katılarak sertifika almıştır.

İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi:
2007 yılından bu yana yapılmaktadır. Bu eğitime toplam 73 öğretim üyesi katılarak sertifika almıştır . Bu program iki aşamalı olarak yürütülmektedir. Birinci aşama 4 gün, ikinci aşama 2 gün sürmektedir. Eğitimin birimci aşamasında iletişime ilişkin kavramlar, etkin dinleme ve ben dili, vites değiştirme, iletişim engelleri, güç, değer ve çatışma kavramları ve bunlar arasında ilişkileri, çatışma türleri ve çözüm yolları, geribildirim konuları ele alınmaktadır. İkinci aşama ise eğiticilerin iletişim eğiticisi olarak görev yapmalarının ardında izlem (ileri aşama) eğitimi olarak yürütülmektedir. Öğretim üyelerinin iletişim becerileri eğitiminde görev alabilmeleri için bu kursu almış olmaları ön şarttır.
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Akademik Kurulunda Eğitim Becerileri Kursu, Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Eğitimi Kursu ve Ölçme Değerlendirme Kurslarının bahar ve kış sömestrinde birer kez olmak üzere yılda iki kez düzenli olarak yapılması kararı alınmıştır.
Öğretim üyelerine yönelik olarak düzenlenmekte olan eğitici gelişim kurslarından en az ikisine katılmış olması AÜTF atama ve akademik yükseltme kriterleri seçenekli etkinlik listesine dahil edilmiştir .

Ölçme Değerlendirme Kursu:
Mart 2008 tarihinden bu yana uygulanmaktadır. Bu kursta soru hazırlama, çoktan seçmeli sınavların analizi, tıp eğitiminde ölçme-değerlendirme yöntemleri ve amaca uygun ölçme değerlendirme yönteminin seçimi konuları ele alınmaktadır. Kursa günümüze kadar 41 öğretim üyesi katılarak sertifika almıştır. Becerileri kursuna AÜTF’den 222 ve diğer tıp fakültelerinden (Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, GATA, Kırıkkale Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi) 22 olmak üzere toplam 242 öğretim üyesi katılarak sertifika almıştır.

Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Eğitimi Kursu:
Ekim 2001 tarihinden bu yana düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bugüne kadar AÜTF’den 543 ve diğer üniversitelerden 74 (Mersin Üniversitesi, Meram Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi) olmak üzere toplam 616 öğretim üyesi kursa katılarak sertifika almıştır. Probleme dayalı öğrenme yönlendirici eğitimi kursu; tıp eğitimi ve entegrasyon, probleme dayalı öğrenme, problem dayalı öğrenme oturumlarında yönlendiricinin rolü, grup dinamikleri ve yönetimi, senaryo yazım ilkeleri ve katılımcıların PDÖ süreçlerini yönlendirici olarak deneyimleyecekleri uygulamaları kapsamaktadır. Öğretim üyelerinin PDÖ yönlendiricisi olarak görevine yapabilmeleri için bu kursu almış olmaları ön şarttır.
 

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X