2016-2017 Akademik takvimi
Amaç ve öğrenim kazanımları
Dersler
Ders kredileri
Modüller
……….Modül 1
…………………Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
……….Modül 2
…………………Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
……….Modül 3
…………………Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
……….Modül 4
…………………Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
Eğitim etkinliklerinin dağılımı
Ölçme-değerlendirme
2016-2017 Sınav takvimi
Eğitim kurulu
Eğitim Destek birimleri

 

 

 

 

 

Dönem II Genel Tanıtım

Dönem II Dersler ve Kredileri

Dönem II Ders Programı

Dönem II Sınav Takvimi

Dönem II Dönem Kurulu

Dönem II İletişim

Dönem II Duyurular