2016-2017 Akademik takvimi
Amaç ve öğrenim kazanımları
Dersler
Ders kredileri
Modüller
………….Modül 1
…………………….Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………….Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………….Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
………….Modül 2
…………………….Amaç ve öğrenme kazanımları
……………………Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………….Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
………….Modül 3
…………………….Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………….Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………….Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
………….Modül 4
…………………….Amaç ve öğrenme kazanımları
…………………….Kapsam ve eğitim etkinliklerinin dağılımı
…………………….Öğrenim kazanımları &kapsam& eğitim etkinlikleri matriksi
Eğitim etkinliklerinin dağılımı
Ölçme-değerlendirme
2016-2017 Sınav takvimi
Eğitim kurulu
Eğitim Destek birimleri İletişim

Dönem I Genel Tanıtım

Dönem I Dersler ve Kredileri

Dönem I Ders Programı

Dönem I Sınav Takvimi

Dönem I Kurulu

Dönem I İletişim

Dönem I Duyurular