Dönem 4 KARDİYOLOJİ

/Dönem 4 KARDİYOLOJİ
Dönem 4 KARDİYOLOJİ 2013-10-25T19:56:51+00:00

 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI STAJ EĞİTİM PROGRAMI

SAAT ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

1.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hast. Anamnez ve fizik muayenelerini yapması , EKG ve akciğer filmlerini incelemesi, o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Eralp Tutar
09.30-10.20 Pratik Göğüs ağrısı (kararlı angina pektoris)  Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Eralp Tutar
10.30-11.20 Pratik Kan basıncı ölçümü  Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Eralp Tutar
11.30-12.20 Pratik Kalp damar sistemi muayenesi (patolojik nabız tipleri) Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Eralp Tutar

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik EKG : Temel prensipler, normal  EKG Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Deniz kumbasar
14.30-15.20 Teorik EKG : Temel prensipler, normal  EKG Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap/ Prof. Dr. Deniz Kumbasar
15.30-16.20   Serbest  Çalışma  
2.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hast. Anamnez ve fizik muayenelerini yapması , EKG ve akciğer filmlerini incelemesi, o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir/ Prof.Dr. Sadi Güleç
09.30-10.20 Pratik Göğüs ağrısı( kararsız angina pektoris ve ST yüksekliği olmayan Mİ), Kalp damar sistemi muayenesi(boyun venlerinin muayenesi , prekordiyumun inspeksiyon ve palpasyonu) Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir/ Prof.Dr. Sadi Güleç
10.30-11.20 Pratik    
11.30-12.20 Pratik EKG ( Koroner arter hastalıklarında EKG, Perikardiyal hastalıklarda EKG) Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir/ Prof.Dr. Sadi Güleç

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Angina pektoris (kararlı) Doç.Dr. Timuçin Altın/ Prof.Dr. Sadi Güleç
14.30-15.20 Teorik Angina pektoris (kararlı) Doç.Dr.Timuçin Altın/ Prof.Dr. Sadi Güleç
3.GÜN
 08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Doç.Dr. Timuçin Altın / Prof. Dr. F.Sinan Ertaş
09.30-10.20 Pratik Göğüs ağrısı (ST yüksekliği olan Mİ) Doç.Dr. Timuçin Altın / Prof. Dr. F.Sinan Ertaş
10.30-11.20 Pratik Kalp damar sistemi muayenesi (oskültasyonda ek sesler) Doç.Dr. Timuçin Altın / Prof. Dr. F.Sinan Ertaş
11.30-12.20 Pratik Göğüs ağrısı klinik tablosu olan bir hastanın 2 öğrenci tarafından hazırlanıp sunulması ve anamnez, FM, laboratuvar bulguları ve tedavisinin interaktif olarak tartışılması Doç.Dr. Timuçin Altın / Prof. Dr. F.Sinan Ertaş

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Miyokart infarktüsü Prof. Dr. Eralp Tutar / Prof. Dr. Ömer Akyürek
14.30-15.20 Teorik Miyokart infarktüsü Prof. Dr. Eralp Tutar / Prof. Dr. Ömer Akyürek
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
4.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof.Dr. Metin Özenci / Prof.Dr. Sibel Turhan
09.30-10.20 Pratik Dispne (Kalp yetmezliği) Prof.Dr. Metin Özenci / Prof.Dr. Sibel Turhan
10.30-11.20 Pratik Kardiyopulmoner muayenenin pekiştirilmesi (Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi, prekordiyumum) Prof.Dr. Metin Özenci / Prof.Dr. Sibel Turhan
11.30-12.20 Pratik Telekardiyografi değerlendirme (slayt haline getirilmiş demonstratif telekardiyografi örneklerinin tartışılması) Prof.Dr. Metin Özenci / Doç.Dr. Sibel Turhan

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Mitral ve triküspit kapak hastalıkları Prof. Dr. F.Sinan Ertaş / Doç. Dr. Aydan Ongun Özdemir
14.30-15.20 Teorik Mitral ve triküspit kapak hastalıkları Prof. Dr. F.Sinan Ertaş / Doç. Dr. Aydan Ongun Özdemir
15.30-16.20   Serbest  Çalışması  
5.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Tamer Sayın / Prof. Dr. Yusuf Atmaca
09.30-10.20 Pratik Dispne (Kalp yetmezliği) Prof. Dr. Tamer Sayın / Prof. Dr. Yusuf Atmaca
10.30-11.20 Pratik Kardiyopulmoner muayenenin (Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi, prekordiyumum inspeksiyon ve palpasyonu, boyun venlerinin muayenesi, oskültasyonda ek sesler) ve telekardiyografi değerlendirme becerilerinin pekiştirilmesi Prof. Dr. Tamer Sayın / Prof. Dr. Yusuf Atmaca
11.30-12.20 Pratik EKG (dal ve fasikül blokları) Prof. Dr. Tamer Sayın / Prof. Dr. Yusuf Atmaca

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Aort ve pulmoner kapak hastalıkları Prof. Adalet Gürlek / Doç. Dr. Başar Candemir
14.30-15.20 Teorik Aort ve pulmoner kapak hastalıkları Prof. Adalet Gürlek / Doç. Dr. Başar Candemir
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
6.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Ömer Akyürek / Prof. Dr. Deniz Kumbasar
09.30-10.20 Pratik Periferik ödem (Kalp yetmezliği), Kardiyopulmoner muayenenin (Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi, prekordiyumum inspeksiyon ve palpasyonu, boyun venlerinin muayenesi, oskültasyonda ek sesler) ve telekardiyografi değerlendirme becerilerinin pekiştirilmesi  Prof. Dr. Ömer Akyürek / Prof. Dr. Deniz Kumbasar
10.30-11.20 Pratik Ekokardiyografi laboratuvarlarında yapılan işlemler ile ilgili bilgi Prof. Dr. Ömer Akyürek / Prof. Dr. Deniz Kumbasar
11.30-12.20 Pratik Dispne ve periferik ödem klinik tabloları olan bir hastanın 2 öğrenci tarafından hazırlanıp sunulması ve anamnez, FM, laboratuvar bulguları ve tedavisinin interaktif olarak tartışılması Prof. Dr. Ömer Akyürek / Prof. Dr. Deniz Kumbasar

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Konjenital kalp hastalıkları Prof. Dr. Nail Çağlar / Prof. Dr. Çağdaş Özdöl
14.30-15.20 Teorik Hipertansiyon Prof. Dr. Nail Çağlar / Prof. Dr. Çağdaş Özdöl
15.30-16.20      
 7.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir / Prof. Dr. Adalet Gürlek
09.30-10.20 Pratik Üfürümler (Mitral veya aort kapak hastalıklı bir hastanın tartışılması), Kalp damar sistemi muayenesi (sistolik ve diyastolik üfürümler Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir / Prof. Dr. Adalet Gürlek
10.30-11.20 Pratik Kalp damar sistemi muayenesi (sistolik ve diyastolik üfürümler Doç.Dr. Aydan Ongun Özdemir / Prof. Dr. Adalet Gürlek
11.30-12.20 Pratik Üfürüm ve Aritmiler Prof. Dr. Ömer Akyürek

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Kalp yetmezliği Prof.Dr. Sibel Turhan / Prof. Dr. Tamer Sayın
14.30-15.20 Teorik Kalp yetmezliği Prof.Dr. Sibel Turhan / Prof. Dr. Tamer Sayın
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
8.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Nail Çağlar / Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
09.30-10.20 Pratik Hipertansiyon, Kardiyopulmoner muayenenin (Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi, prekordiyumum inspeksiyon ve palpasyonu, boyun venlerinin muayenesi, oskültasyon) ve telekardiyografi değerlendirme becerilerinin pekiştirilmesi, ilaç dışı tedaviyi planlayabilme Prof. Dr. Nail Çağlar / Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
10.30-11.20 Pratik EKG (atriyal dilatasyonlar, ventrikül hipertrofileri, atriyal ve ventriküler prematür atımlar, escape atım) Prof. Dr. Nail Çağlar / Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
11.30-12.20 Pratik    

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Miyokardit /kardiyomiyopati Prof. Dr. Çetin Erol / Prof. Dr. Metin Özenci
14.30-15.20 Teorik Miyokardit /kardiyomiyopati Prof. Dr. Çetin Erol / Prof. Dr. Metin Özenci
15.30-16.20      
9.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Ahmet  Alpman /  Prof .Dr. Çağdaş Özdöl
09.30-10.20 Pratik Şok, hipotansiyon Prof. Dr. Ahmet  Alpman /  Prof .Dr. Çağdaş Özdöl
10.30-11.20 Pratik Kalp damar sistemi muayenesi (dinamik oskültasyon) Prof. Dr. Ahmet  Alpman /  Prof .Dr. Çağdaş Özdöl
11.30-12.20 Pratik EKG (APS, VPS dışı aritmiler), Prof. Dr. Ahmet  Alpman /  Prof .Dr. Çağdaş Özdöl

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Aritmiler-I Prof. Dr. Ahmet  Alpman / Prof. Dr. Muharrem Güldal
14.30-15.20 Teorik Aritmiler-II Prof. Dr. Ahmet  Alpman / Prof. Dr. Muharrem Güldal
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
10.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Prof. Dr. Muharrem Güldal / Doç.Dr. Cansın Tulunay Kaya
09.30-10.20 Pratik Çarpıntı (Supraventriküler veya ventriküler takikardili bir hastanın tartışılması) Prof. Dr. Muharrem Güldal / Prof.Dr. Sibel Turhan
10.30-11.20 Pratik Defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanımı Prof. Dr. Muharrem Güldal / Doç.Dr. Cansın Tulunay Kaya
11.30-12.20 Pratik Göğüs ağrısı (Mİ), dispne, hipertansiyon veya çarpıntı klinik tablolarından biri veya tercihen birden fazlasını taşıyan bir hastanın 2 öğrenci tarafından hazırlanıp sunulması ve anamnez, FM, laboratuvar bulguları ve tedavisinin interaktif olarak tartışılması Prof. Dr. Muharrem Güldal / Doç.Dr. Cansın Tulunay Kaya

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Senkop, ani ölüm Prof.Dr. Yusuf Atmaca / Doç. Dr. Başar Candemir
14.30-15.20 Teorik Kardiyojenik şok Prof.Dr. Yusuf Atmaca / Doç. Dr. Başar Candemir
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
11.GÜN
08.30-09.20 Pratik Öğrencilerin kendilerine dağıtılan hastaların anamnez ve fizik muayenelerini yapması, EKG ve akciğer filmlerini incelemesi,  o gün gerekiyorsa hastanın EKG’sinin çekilmesi Doç.Dr. Başar Candemir / Prof.Dr. Çetin Erol
09.30-10.20 Pratik Bilinç kaybı (senkop, presenkop)  
10.30-11.20 Pratik Kardiyopulmoner muayenenin (Kan basıncı ölçümü, nabız muayenesi, prekordiyumum inspeksiyon ve palpasyonu, boyun venlerinin muayenesi, oskültasyon) ve telekardiyografi değerlendirme becerilerinin pekiştirilmesi, verilmesi (eko laboratuvarı)  Doç.Dr. Başar Candemir / Prof.Dr. Çetin Erol
11.30-12.20 Pratik
  • Öğrenciler tarafından tekrarlanması istenen klinik tablo ve becerilerin pekiştirilmesi
  • Hazırlanmış ama sunulamamış hastalara ait anamnez ve muayene bulgularının değerlendirilmesi
Doç.Dr. Başar Candemir / Prof.Dr. Çetin Erol

Öğle tatili

13.30-14.20 Teorik Perikart hastalıkları Doç.Dr. Cansın Tulunay Kaya  / Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
14.30-15.20 Teorik Endokardit Doç.Dr. Cansın Tulunay Kaya  / Prof. Dr. Celal Kervancıoğlu
15.30-16.20   Serbest Çalışma  
12.GÜN                   SÖZLÜ SINAV (09:00-12:00) –  TEORİK SINAV(13:30-14:30)

Toplam Teorik Ders Saati 30

Toplam Pratik Ders Saati  44

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X