DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

DOÇENTLİK SINAVI İLE İLGİLİ FORMLAR
……………………………….……………………………………..
Üniversitelerarası kurul doçentlik sınavı eser inceleme raporu

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav esasları

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav tutanağı