Doçentlik Sınavı

/Doçentlik Sınavı
Doçentlik Sınavı 2017-02-08T16:53:34+00:00

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

DOÇENTLİK SINAVI İLE İLGİLİ FORMLAR
……………………………….……………………………………..
Üniversitelerarası kurul doçentlik sınavı eser inceleme raporu

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav esasları

Üniversitelerarası doçentlik sınavı sözlü sınav tutanağı

X