Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (MÖTEÖK) Yönergesi

Burs ve Kredi Yönetmeliği

Katkı Kredisi Yönetmeliği

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği

Dönem I-II-III Klinik Öncesi Eğitim Yönergesi

Dönem IV –V Klinik Stajlar Yönergesi

Akademik Toplantı Düzenleme Yönergesi

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Ankara Üniversitesi Ön Lisans – Lisans Yönetmeliği

Mazeret Sınavı İçin Haklı ve Geçerli Mazeretler

Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği (4.11.1981)