Dahili Tıp Bölümleri (Öğretim Elemanları)

/Dahili Tıp Bölümleri (Öğretim Elemanları)
Dahili Tıp Bölümleri (Öğretim Elemanları) 2019-05-24T10:17:02+03:00

Acil Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

          Çocuk Acil Bilim Dalı

           Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

          Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

          Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

          Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

           Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

           Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı

           Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

           Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

           Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

            Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

           Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

           Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

            Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

            Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

            Neonatoloji Bilim Dalı

           Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

           Romatoloji Bilim Dalı (ftr)

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

          İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(GH)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

        Fizyopatoloji Bilim Dalı

        Gastroenteroloji Bilim Dalı

        Geriatri Bilim Dalı

         Hematoloji Bilim Dalı

          İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(İ.H)

         Nefroloji Bilim Dalı

        Romatoloji Bilim Dalı

        Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

        Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

         Çocuk Radyolojisi Bili Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

             Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X