Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

          Algoloji Bilim Dalı

         Yoğun Bakım Bilim Dalı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

         Cerrahi Onkolojisi Bilim Dalı

         Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

         El Cerrahisi Bilim Dalı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

         Sitopatoloji Bilim Dalı

Üroloji Anabilim Dalı

         Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı