Cebeci Kampüsü

/Cebeci Kampüsü
Cebeci Kampüsü 2013-05-29T13:33:19+00:00
Cebeci kampüsünde bulunan toplam 1161 yatak kapasiteli hastanemiz 114.200 m2 alan üzerine kurulmuş olup en belirgin özelliği geniş yeşil alanlar arasında yatay yerleşim göstermesidir. Kampüs merkezinin Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde bulunan ana girişinde  karşımıza çıkan ilk bina tarihi Başhekimlik binasıdır . Bunun hemen arkasında bulunan havuzlu bahçenin etrafını “U” şeklinde saran binalar, 1900’lü yılların başında askeri amaçlı inşa edilmiş olup, restorasyon çalışmaları biten bölümlerde Radyoloji Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı-Terapötik Aferez Ünitesi, Diyabet Ünitesi, Merkez Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarları, Serpil Akdağ Kan Merkezi, Geriatri Bilim Dalı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı hizmet vermektedir .
İlk olarak 1942 yılında inşaatı biten “U Bloğun” restorasyon ve modernizasyon çalışmaları yıllar içinde devam eden cerrahi binası U bloğun batı kanadına paralel yerleşimlidir. Ancak bugün cerrahi binasında restorasyon ve modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bu bina içerisinde Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalları geniş yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 7 ameliyat salonu bulunan ortak ameliyathanenin 2004 sonbaharı itibari ile modern bir ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, sterilizasyon üniteleri ve yanık ünitesi olarak onarımı tamamlanmıştır. Cerrahi binası ile ortak ameliyathane arasında kalan bina tümü ile yıkılıp, bu alanı Spor Hekimliği Anabilim Dalı binası yeniden inşa edilerek faaliyete geçmiştir.
1961 yılında açılan Lepra Binasında lepralı ve dermatolojik sorunları olan hastalara hizmet verilmekte, yatan hastaların ve personelin dermatoloji ile ilgili poliklinik hizmetleri karşılanmaktadır. Adli Tıp Anabilim Dalı da modern otopsi salonları, adli tıp laboratuarı ile günümüzün şartlarına en uygun şekilde bu kampüste hizmet vermektedir.
1963 yılında hizmete açılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı her türlü olanağı ile diğer fakülte ve hastanelerde pek çok modern merkezin kurulmasına öncülük eden değerli hekimlerin yetiştiği bir ortam olmuştur. En son olarak modern tıbbın gerektirdiği şekilde en gelişmiş düzeyde hizmet veren Yeni Doğan Ünitesi açılmıştır. Ayrıca bu bina içerisinde Çocuk Acil Bilim Dalı 24 saat Acil bakım hizmetleri sunmaktadır. Hastane polisi de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içerisinde görev yapmaktadır .
Daha önceki dönemde mesleksel ve iletişim becerileri, sosyal tıp ve bankanın bulunduğu alan geçtiğimiz yıl yıkılmış ve yerine 6 katlı ve 270 yataklı çocuk hastanesi yapılmıştır. 2013 yılında açılacak olan hastanede mevcut diğer bilim dallarına ilaveten çocuk acil servis, yeni doğan, yoğun bakım, kateter, çocuk radyolojisi gibi bölümler yenilerek hizmet verecektir. Dört ameliyathanenin olduğu hastanede çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi, çocuk kalp damar cerrahisi de yer alacaktır.
1963 yılında kendi alanında ülkemizde kurulan ilk merkez olma gururunu taşıyan Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülük vasfını kaybetmeden modern teknolojiyi kullanarak hizmetlerine devam etmektedir.
1964 yılında tek binada başlayan ve 1973 yılında ek poliklinik binası da hizmete giren ülkemizin en modern Göz Kliniği olarak hizmet veren Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Retina, Şaşılık, Glokom, Okuloplastik, Kontakt Lens, Tümör ve Üvea Üniteleri ile teşhis ve tedavinin yapıldığı önde gelen merkezlerden biridir.
1967 yılında hizmete giren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı binasında her türlü modern teşhis ve tedavi bölümleri, ameliyathane ve doğum salonlarının yanı sıra lazer ünitesi ve elektronik santralize fetal monitorizasyon ünitesi, “Perinatoloji”, “Tüp Bebek”, “Menopoz” üniteleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yine bu bina içerisinde Kısırlık Teşhis ve Tedavi Araştırma Uygulama Merkezi de hizmet vermektedir.
1972 yılında hizmete giren ve yeniden restore edilerek çağdaş donanımlı, bir görüntüye sahip olan 50. Yıl Amfisinin yer aldığı binanın bir kanadında Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve İmmünoloji ve Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, diğer kanadında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı ve Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı hizmet vermektedir. Göğüs Hastalıkları modern cihazlarla donatılmış Yoğun Bakım Ünitesi, Bronkoloji, Solunum Fonksiyon Testleri, Kateter Laboratuarı, Uyku Laboratuarı, Sigarayı Bırakma Polikliniği, KOAH İzleme Polikliniği hizmetleri ile Türkiye’nin önde gelen kurucu kliniklerindendir. İmmünoloji ve Allerji Bilim dalında ise alerji testleri, alerjen spesifik immünoterapi, ilaç provokasyon testleri ile ilaç desensitizasyonu gibi ileri işlemler yapılmaktadır. Psikiyatri grup terapileri, Psikoterapi, Rehabilitasyon ve Uğraş Merkezi, Konsültasyon  Liyezon Bilim Dalı ile Psikiyatri Ünitesi (KLP) ile modern Psikiyatrinin getirdiği yeniliklerin uygulandığı bir merkez olarak hizmet vermektedir.
Akdere semtinde 50. Yıl Parkı içindeki 1980 yılında hizmete giren Halk Sağlığı Anabilim Dalında topluma birinci basamak sağlık hizmeti sunulmakta ve uygulamalı eğitim ile öğrenciler hizmet sunum alanında sağlık hizmeti sunmaya hazırlanmaktadır.
1985 yılına kadar Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından kullanılan binada, halen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı-Pediatrik Hematoloji Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kemik İliği Transplantasyon (KİT) Ünitesi, Psikiyatri Kriz Uygulama Araştırma Merkezi, Otistik Çocuklar Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmet vermektedir.
Cebeci kampüsündeki diğer binamız Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalına aittir. Bu binada dünyada yeni geliştirilen bir öğretim sistemi olan ve ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan Probleme Dayalı Öğrenimin gerçekleştirdiği bilgisayarlarla donatılmış 36 PDÖ odası yer almaktadır .Yanısıra binanın giriş katında Mesleksel beceri eğitim koordinatörlüğü bulunmaktadır. Burada 5 adet mesleksel beceri odası bulunmaktadır. Girişin altı iletişim becerileri laboratuarları olarak yapılandırılmıştır. Bu bölümde 5 adet kameralı, ses sistemi bulunan, gözlem odaları bulunmaktadır.
1985 yılına kadar Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji Anabilim Dalı olarak hizmet veren binada ise halen üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bulunmakta ve öğrencilerimizin sağlık sorunlarına yardımcı olmaktadır .
Aralık 1995 yılında açılan Merkez Laboratuarı tüm hastaneye 24 saat hizmet vermektedir .
Kardiyovasküler Cerrahi, Kardiyoloji ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarının bulunduğu ve 1996 yılında hizmete giren Kalp Merkezi; ameliyathaneleri, yoğun bakım, anjiyo ve diğer üniteleri ile ileri teknolojinin kullanıldığı hizmet ve araştırmada öncü önemli bir merkezdir .
1997 yılında restorasyonu yapılıp yenilenen ve hizmete sunulan Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Hepatoloji Enstitüsü bugün yeni çehresi ile tüm çağdaş ve ileri muayene yöntemlerinin uygulandığı bir birimdir. Bu bina içinde Gastrointestinal Endoskopi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Karaciğer İzleme Polikliniği hizmet vermektedir.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı kampüsümüzde Müşterek Ameliyathane, Kadın Hastalıkları ve Doğum ameliyathanesi, Göz Hastalıkları ameliyathanesi ve Kalp Cerrahisi ameliyathanelerinde hizmet vermektedir. Buna ek olarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı Cebeci kampüsünde başta Gastroentereloji, Radyoloji, Çocuk Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Hematoloji ve Göğüs Hastalıkları olmak üzere birçok farklı yerde sedasyon ve genel anestezi uygulamaları yapmaktadır. Bu şekilde hastanemizde teşhis ve tedavi hizmeti almakta olan hastalarımızın ağrılı ve rahatsız edici işlemler esnasında konforu arttırılmaktadır.
Ülkemizin en modern rehabilitasyon merkezi olan ve 1996 yılında hizmete giren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında nörolojik ve ortopedik özürlü hastalarımızın tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır.
Radyoloji Anabilim Dalının Cebeci kampüsündeki bölümü 1998 yılında en son teknoloji ile donatılmış olarak hizmete açılmıştır.
Geniş bir alanda, bilimsel gereklerin tümü sağlanarak 1998 yılında kurulan Serpil Akdağ Kan Merkezimizde çağdaş kan bankacılığı hizmetlerinin hepsi verilmektedir .
Radyasyon Onkolojisinde tüm modern tedavi olanakları, yeterli yatak kapasitesi ile sunulmaktadır ve bu bölümünün yanında bulunan eski Üroloji Kliniği yapılan büyük bir onarım ile bugün Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı hizmet vermeye başlamıştır .
Geniş bir alan üzerinde ve irili ufaklı 35 binada hizmet veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde Başhekimliğe bağlı destek birimlerini de şöyle sıralayabiliriz: Başhekimlik binası içinde Hastane Müdürlüğü, Hastane Başhemşireliği ve tüm Poliklinik hizmetlerinin merkezi olarak izlendiği Bilgi İşlem ve Faturalama Ünitesi, Döner Sermaye Şefliği ve 24 saat hizmet veren nöbetçi memurluk bulunmaktadır.
Cebeci Hastanesi mutfağı; günlük ortalama 3500 kişilik hasta ve personel yemeği çıkarmakta, Bakım Onarım Merkezi de elektrik, su, demir, marangoz, boya, cam, merkezi ısıtma atölyeleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca 155 çocuk kapasiteli Çocuk Gündüz Bakımevi de Cebeci kampusunda bulunmaktadır. Bu hizmetlere ek olarak banka, bankamatik, market ve öğrenci kantini bulunmaktadır. Son yıllarda personel yetersizliğinden dolayı daha iyi hizmet verebilmek amacıyla temizlik işleri, güvenlik ve yemek hizmetleri hizmet alımı olarak özel şirketler tarafından verilmektedir.
Hastanemizde 24 saat hizmet veren birimlerden bir tanesi de garaj olup İbn-i Sina ve Cebeci Hastaneleri arasında personel ve hasta naklini gerçekleştirmektedir.
Bu kampus alanı içerisinde yer alan ve önceden hemşire koleji olarak hizmet veren binada ise tadilat yapılarak, 250 yatak kapasiteli Cumhuriyet Kız Öğrenci evi ve Hemşire Yatakhanesi hizmete sunulmuştur. Kampüs içinde ayrıca Kızılay Kan Merkezi bulunmaktadır.
Tüm bu üniteleri ile Cebeci Hastanesi Ankaray’ın son durağına yakın olan ve diğer semtlere direkt otobüs hatları ile ulaşımı kolay, modern hizmet veren, yeşillikler arasında yer alan bir hastanedir.
X