AÜTF’de, 1985 yılından itibaren ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gönüllü öğretim üyelerinin yapmış oldukları bağışlar ile öğrencilere ihtiyaç ve başarı bursu verilmekte iken, Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM) kurulduktan sonra; bu bağışlar Ankara Tıplılar Vakfı aracılığı ile burs olarak verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, ÖGREM bünyesinde Türk Eğitim Vakfı, Sabancı, Zorlu, Kredi Yurtlar Kurumu, Kan Bankası, Türk-Amerikan Derneği, Türk Hava Kurumu ve benzeri kurumlardan burs desteği sağlanmaktadır.
Ekonomik destek gereksinimi duyan öğrencilerin, Rektörlük tarafından belirlenen kontenjanlarda “Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu” adı altında 60 saat/ay olacak şekilde işçi statüsünde çalışmaları yolu ile maddi destek sağlanmaktadır . Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık hizmetini düzenli alabilmesi için primleri Rektörlük tarafından ödenmektedir.
Yukarıda tanımlanan burs ve desteklerden her yıl yaklaşık 300 öğrenci yararlanmaktadır.
ÖGREM SEKRETERYASI: Zeliha BAŞ-Gönül KELEŞ
Tel: 0312 595 8133