Ankara Üniversitesi Araştırma Stratejileri Koordinasyon Ofisi

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi 06100 Sıhhiye/Ankara

Telefon: 0312 595 81 34

Faks: 0312 310 63 70

E-posta: tiparastirma@ankara.edu.tr