23.03.2020 güncellenmiştir

Prof. Dr. Z. Ceren Karahan’dan Corona Virüs Hakkında Bilgilendirme Notu

 

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından,

COVID-19 pandemi sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de yayınlanmakta olan kaynakları derleyerek hazırlanan “COVID-19 Bilgilendirme  Rehberi”

http://kutuphane.ankara.edu.tr/koronavirus-bilgi-rehberi/ ulaşabilirsiniz.

 

Genel Bilgilendirme:

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi (https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf)

Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu (http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=574ba56a-637b-11ea-897f-e0b4e354fcf1)

Çin deneyimi:Covid-19 Önleme ve Tedavi El kitabı

https://www.medimagazin.com.tr/templates/default/ckfinder/userfiles/files/pdf/covidelkitabi.pdf

 

Sağlık Elemanını Koruma:

Sağlık Çalışanları için koruyucu ekipman kullanım önerileri  (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID_TABLE_HSGM.pdf?type=file)

Sağlık Çalışanları için öneriler (http://www.ttb.org.tr/duyuru_goster.php?Guid=e2bf83a4-650c-11ea-897f-e0b4e354fcf1)

Sağlık çalışanları için kişisel koruyucu malzeme kullanımı)  (http://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/index.php)

Acil serviste görev yapan hekimler için ( https://tatd.org.tr/uploads/files/G%C3%B6rev%20Yapan%20Personel%20%C4%B0%C3%A7in.pdf)

 

Hasta hizmeti :

Ayakta Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/formlar/COVID19-VAKA-SORGULAMA-KILAVUZU.pdf)

1.Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması (Aile Sağlığı  Merkezi) (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/algoritmalar/ALGORITMA_6.pdf

2.ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması  (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/algoritmalar/ALGORITMA_7.pdf)

Covıd-19 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Akış Şeması  (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/algoritmalar/ALGORITMA3.pdf)

Polikliniğine/Acilde Hasta Kabulü ve Takibi (https://www.ekmud.org.tr/files/uploads/files/COVID19-Acilde-Hasta-Kabulu-ve-Takibi.pdf)

Pnömatik tüp taşıma sistemi (https://www.klimud.org/content/7815/covid-19-pandemisi-sirasinda-pnomatik-tup-tasima-sistemi-kullanimi)

 

Günlük yaşam:

COVID-19 Kişisel Korunma Önlemleri    (http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2020/03/CORONA-AFIS11.jpg)

Halk için Coronovirüsten korunma ( http://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/index.php )

14 gün ev izolasyonunda dikkat edilmesi gerekenler (http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2020/03/Ankara-%C3%9Cniversitesi-T%C4%B1p-Fak%C3%BCltesi-COVID-19-Evde-Temasl%C4%B1-%C4%B0zlemi-Algoritmas%C4%B1.pdf)

Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/algoritmalar/Ek-1.pdf)

 

Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı /TTB/EKMUD/KLİMUD/Türkiye Acil Tıp Derneği