Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından her yıl düzenlenen Artroskopi Eğitim Sempozyumlarının 6’ıncısı, 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Artroskopi Eğitim Sempozyumları, artroskopi cerrahisi denilen; ortopedinin endoskopik cerrahisinde en sık yapılan omuz ve diz artroskopisini içine alan bir eğitim programını kapsıyor.

Ortopedi uzmanı eğitiminde yeri olan canlı cerrahi yayının fakültemizde yapılmasının amaçlandığı Sempozyumda, 8 canlı ameliyat yayını, omuz ve diz artroskopisinde üst düzey bilgi ve deneyim sahibi eğiticilerin kendi tecrübelerini aktardığı vaka tartışmaları yer aldı. Bu kapsamda katılımcılarla artroskopi cerrahisindeki güncel gelişmeler paylaşıldı ve yeni fikirlerin paylaşılması imkanı oluştu.