Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kurucu öğretim üyesi Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına geleneksel olarak düzenlenen Sempozyumların 30’uncusu 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Fakültemiz Cebeci Yerleşkesi 50’inci Amfisi’nde gerçekleştirildi.

“İstismar ve İhmalde Çok Yönlü Tedavi Yaklaşımları” temasıyla düzenlenen Sempozyumun açış konuşmalarını Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birim Günay Kılıç gerçekleştirdi.

Sempozyum ile birlikte gelenek haline gelen Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü bu yıl, “Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum: Cinsel İstismarı Önleme Programının Etkililiği” başlıklı çalışmaya verildi. Ödül, Prof. Dr. Ayşe Yalın tarafından çalışmayı hazırlayan Doç. Dr. Türkan Yılmaz Irmak, Arş. Gör. Rukiye Kızıltepe, Prof. Dr. Şeyda Aksel, Doç. Dr. Duygu Güngör ve Uz. Dr. Duygu Eslek’e takdim edildi.

Sempozyumda, Biyopsikososyal Bağlamda İstismar ve İhmal başlıklı panelde, “İhmalin Yol Açabileceği Psikopatolojiler”, ihmalde Pediatrik Yaklaşım, “İstismar ve İhmalin Bireysel ve Toplumsal Sonuçları-Sosyal Hizmet Yaklaşımı”, “Çocuk İstismar ve İhmalinde Adli Tıp Yaklaşımı” konulu sunumlar yapıldı.

İstismar ve İhmali Nasıl Önleyebiliriz? konulu panelde, “İstismar ve İhmali Önlemek İçin Yasalar Ne Zaman elverişli Bir Araç Olur?”, “Eğitimci ve Sivil Toplum Örgütü Bakış Açısıyla İstismar ve İhmali Önleme”, “Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Bakış Açısıyla İstismar ve İhmali Önleme” başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Çocuk ve Ergen İstismarlarında Psikoterapi Uygulamaları 1 konulu panelde, “Krize Müdahale”, “Oyun Terapisi”, “Ensest Olgularına Yaklaşımda Psikodramanın Yeri ve İşlevi” başlıkları altında bilgiler aktarıldı.

Çocuk ve ergen İstismarlarında Psikoterapi Uygulamaları 2 konulu panelde, “İstismar Olgularından Aile Çalışma”, “Travma Odaklı Nilşsel Davranışçı Terapi Uygulamaları”, “Çocuk ve Ergenlerde Travmaya Kabul ve Adanmışlık Terapisi Yaklaşımı”, Çocuk ve Ergenlerde Travmaya Şefkat Odaklı Terapi Yaklaşımı” başlıklı sunumlarda bilgiler paylaşıldı.

Çocuk ve Ergen İstismarında Psikofarmakoloji Uygulamaları ve Yataklı Merkez Modeli konulu panelde, “Psikofarmakolojik Yaklaşım”, İstismara ve İhmale Uğramış Çocukların Tedavi ve Rehabilitasyonu: Yataklı Merkez Modeli” başlıkları sunumlar yapıldı.

Olgu Örnekleri konulu panelde, “Öyküleri Farklı Olsa da Adları Aynı: İstismar Mağduru”, “Görünenin Ardındaki Tehlike Sır: Ensest Olgusu”, “İçeride Çocuk Var” başlıklı sunumlarda bilgiler verildi.

Sempozyum, “The Tale” isimli film gösterimi sona erdi.