Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi K.V.C. (Kardiyovasküler Cerrahi) Anabilim Dalımızın “Center of Excellence” aktivitesi kapsamında Mısır ve İngiltere’den gelen kalp cerrahlarının katılımı ile gerçekleşen Minimal İnvaziv Endoskopik Dikişsiz Aort Kapak Eğitimi başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Prof. Dr. Bülent Kaya, Prof. Dr. Kemalletin Uçanok, Doç. Dr. Serkan Durdu ve Öğr.Gör. Dr. Onat Bermede (Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı) tarafından teorik eğitimler yapıldı. Öte yandan Doç. Dr. Serkan Durdu ve Öğr.Gör. Dr. Onat Bermede, 2 cerrahi pratik eğitimi verdiler.

Anabilim Dalımızda, yılda bu tarz 12 eğitimin verileceği belirtilirken Avrupa, Asya ve Ortadoğu’dan cerrahların katılacağı Center oıf Excellence aktivitesinin gerçekleştirileceği de bildirildi.

Üniversitemiz ve fakültemiz Türkiye’de bu kapsamda hizmet veren tek merkez olma niteliğindedir.

Dünya literatürüne giren operasyonlar yapılıyor

K.V.C. Anabilim Dalımızda, 2014 yılında Ankara Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) kapsamında desteklenen alt yapı projesi ile kurulan Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Ünitesinde küçük kesi kalp operasyonları başlamıştı. Bu kapsamda o günden bugüne kadar minimal invaziv ve robotik kalp operasyonları gerçekleştiriliyor. Konu kapsamında dünya literatürüne de giren birçok yüksek teknoloji gerektiren operasyonlar yapılıyor. 

Mükemmeliyet Merkezinin Sertifikasyonu Tamamlandı

Minimal invaziv dikişsiz aort kapak operasyonlarında uluslararası eğitmenlik yapan Doç. Dr. Serkan Durdu, bu konuda gerek yurt içinde gerekse Avrupa ve Ortadoğu’da bir çok merkezde minimal invaziv kalp operasyonları kapsamında eğitimler veriyor. Bu kapsamda sürdürülen 1 yıllık çalışmaların sonunda minimal invaziv dikişsiz aort kapak konusunda Ankara Üniversitersi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Mükemmeliyet Merkezinin (Center of Excellence) sertifikasyonu tamamlandı.