Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de yürütülen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesinin 4’üncü Araştırmacılar Toplantısı 22-24 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’deki koordinatörlüğünü Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin yapmakta olduğu “Suriyeli Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri Kullanımını Arttırmak İçin Yeni Bir Psikososyal Müdahale Paketinin Geliştirilmesi”  isimli projenin 4’üncü Araştırmacılar Toplantısı’na her ülkeden araştırmacıların yanısıra Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik’in de davetli olduğu toplantıya projenin temel yürütücüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çöl’ün yanı sıra araştırma ekip lideri Epidemiyoloji Yan Dal Uzmanı Dr. Ayşe Nur Usturalı Mut katıldı.

Prof. Dr. Meltem Çöl, projenin Türkiye ayağındaki gelişmeleri paylaşarak, sonraki adımlardaki planları aktardı. Toplantıda, Suriyeli kadınlarla yürütülen odak grup çalışmalarının sonuçları ve geliştirilen psikososyal müdahale paketinin geri bildirimleri tartışıldı. Toplantı ekibi 24 Ocak 2020 tarihinde İstanbul Küçükçekmece Göçmen Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek göçmenlere sunulan hizmetler ile ilgili bilgi aldı. 25 Ocak 2020 tarihinde ise Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi ve 3 No’lu Göçmen Sağlığı Merkezi ziyaret edildi. Geçici Barınma Merkezi çalışanlarından göçmenlere sunulan hizmetler ile ilgili bilgi alındı.