Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından her ay düzenlenen bilimsel konferansların Ocak ayındaki konuğu İntergen Nadir Hastalıklar Merkezi’nden Doç. Dr. Serdar Ceylaner’di.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bahtiyar Demirağ Amfisi’nde 14 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen konferansa, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan çok sayıda öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlisi katıldı.

Konferansta, Doç. Dr. Serdar Ceylaner, “Pediatride Komplikasyonların Genetik Temeli ve Komplike Hastalarda Tanısal Yaklaşımlar: Yeni Klinik Genetik” başlıklı konuda bilgiler aktardı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Arsan, Anabilim Dalı olarak her ay düzenledikleri konferanslar ile çağdaş bilim alanlarının temsilcilerini davet ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Arsan, “Davetli konuşmacılar, öğretim üyesi, öğretim ve araştırma görevlilerimiz için bilimsel sorulara yol açıyorlar” dedi.

 Prof. Dr. Arsan, genetiğin günümüz tıp biliminin vazgeçilmez bir öğesi olduğunu belirterek, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde genetik bilimindeki gelişmeler ışığında ‘çaresiz’ denilen  birçok hastalık tedavi edilebilecek” ifadelerini kullandı.