Ankara Üniversitesi Senatosu kararı gereğince 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı yapılandırma süreci kapsamında Fakültemiz Türkçe ve İngilizce Tıp Programları seçmeli ders oranlarının yüzde 30 olarak düzenlenmesi ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak 10 Ocak 2019 tarihinde Bölüm başkanları, Anabilim ve Bilim Dalı başkanlarına bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salon’da düzenlenen toplantıda, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Prof. Dr. Kenan Ateş tarafından, öğretim üyelerimize yönelik konu ile ilgili eğitim kurulları tarafından yapılan ön hazırlık hakkında sunum yapılarak konu hakkında görüş ve öneriler alındı.

Toplantı, AD/BD’larını temsilen katılımcılardan oluşan bir grup öğretim üyemizin dekanlığımız ile birlikte yapılacakları çalışma sonrası Ocak ayı sonunda tekrar toplanma kararı ile tamamlandı.