Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı tarafından her yıl düzenlenen ‘Hassas Dokunuş Toplantıları’nın 6’ıncısı bu yıl ‘Yaşamın Kıyısında Hassas Dokunuş: Neonatal Ecmo’ teması ile 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda, ileri yaşam desteği olarak konvansiyonel tıbbi tedavilere yanıt alınamayan; ağır solunum veya kalp yetersizliği olan bebeklerde köprü görevi yapan Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO)  tüm yönleriyle aktarıldı. Bu aktarımlar, Neonatoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Saadet Arsan, Prof. Dr. Begüm Atasay, Prof. Dr. Ömer Erdeve, Doç. Dr. Emel Okulu, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Adnan Uysalel, Prof. Dr. Zeynep Eyileten, Doç. Dr. Mehmet Çakıcı ve Perfüzyonist Semih Ufuk Tezeren’in katkıları ile hazırlanan oturumlarda anlatıldı.

Açılışını Fakültemiz Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Rüçhan Akar ve Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç’un yaptığı toplantıya, ülke çapında çok sayıda neonatoloji yan dal asistanı, uzmanı ve öğretim üyesi katıldı.