Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından düzenlenen 7’inci Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu, Genel Cerrahi ve Patoloji gibi diğer branşlardan uzmanların da katkılarıyla 14 Aralık 2019 tarihinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirildi.

113 katılımcının katıldığı Sempozyumda, Nöroendokrin Tümörlerin tanı ve tedavisinde güncel sorunlar ve yenilikler tartışıldı; nadir vaka örnekleri interaktif oturumlarda görüşülerek disiplinler arası karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunuldu.