Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı tarafından her yıl düzenlenen Alumni Toplantılarının 5’incisi 20-21 Aralık tarihlerinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konuşma, Yutma ve Ses Bozuklukları temasıyla düzenlenen 5’inci Alumni Toplantısına,  KBB Anabilim Dalı emekli ve halen görev yapan öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlileri ile KBB camiasından doktorlar, konuşma terapistleri ve odyologlar katıldı.

Toplantı ile ilgili açıklamalar yapan Prof. Dr. Yücel Anadolu şu görüşleri paylaştı: “Alumni Grubunu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını alan hekimler oluşturuyor. Bu hekimler, her yıl bir araya gelerek bilimsel bir konu üzerinde tartışıp, bilgi alışverişinde bulunuyor.
Bu toplantılar ile, hem sosyal hem de bilimsel birliktelik sağlanıyor. Alumni toplantılarının bir amacı da, “Ankara Tıplılık” ruhunu ve duygusunu yaşatmak ve bu duyguyu  genç akademisyenlerimize aktarmaktır.”

Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ve ilk tıp fakültesi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, her konuda olduğu gibi KBB alanında da ülkemizde başı çekmektedir. Uluslararası platformda da kendini kanıtlamış olan Anabilim Dalımız, Türk Tıbbında önemli bir yere sahip olmuştur.