Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enver Özgencil’in başkanlığında, Türk Algoloji – Ağrı Derneği ile Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı işbirliğinde 13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında “Algolojide Girişimsel İşlemler Kadavra Kursu” ve Türk Algoloji – Ağrı Derneği Yeterlik Kurulu Yeterlik Sınavı” gerçekleştirildi.

Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı amfi ve pratik salonlarında düzenlenen Kurs ve Sınavın açılışına Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Algoloji Bilim Dalı Başkanı Enver Özgencil, Anatomi Anabilim Dalı ve Algoloji Bilim Dalından öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlileri katıldı.

Kursta, “Klinik Anatomi ve Girişimsel İşlem Teknikleri”, Servikal ve Trokal Girişimsel Ağrı Tedavisinde Spinal Klinik Anatomi ve Girişim Teknikleri”, “Torokolumbar, Lumbossakral Spinal Klinik Anatomi ve Girişimsel İşlem Teknikleri”, “Abdomino-Pelvik Girişimsel Ağrı Tedavisinde Klinik Anatomi ve Girişimsel İşlem Teknikleri”, “Spinal Kord Simülasyonu Kadavra İstasyonları, Spinal Endoskopik Girişimler ve USG İstasyonları”, “USG İstasyonları: Opsiyonel” başlıklı konularda sunumlar yapıldı.

Kursu düzenleyenlere, Anatomi ve Algoloji Anabilim ve Bilim Dalımıza, konuşmacılara teşekkür ederiz.