Ankara Üniversitesi Sinirbilim Öğrenci Topluluğu ve  IEEE’nin (The Institute of Electrical and  Electronics Engineers-Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü-) alt kolu olan EMBS (Engineering in Medicine & Biology Society) işbirliğiyle 7 Aralık 2019 tarihinde Tıpta Teknoloji Sempozyumu’nu gerçekleştirildi.

Sempozyuma, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Emin Candansayar katılım ve destek sağladılar.

Tıp, mühendislik, psikoloji, biyoloji, dilbilim gibi çeşitli bölümlerden katılımcıların ağırlandığı Tıpta Teknoloji Sempozyumu’nda, katılımcılar, alanında uzman öğretim üyelerinden interdisipliner bir yaklaşımla sağlık teknolojilerini ve uygulama alanlarını dinledi.