Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Can’ın da içinde bulunduğu, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin oluşturduğu araştırma ekibinin çalışması 2019 yılı Sedat Simavi ödülüne layık görüldü.

Ankara, Hacettepe ve Koç Üniversiteleri bilim insanları, yaygın olan Behçet hastalığında hasta serumunda sinir hücrelerinde bulunan bir filamana karşı otoantikor bulunduğunu ve bu antikorun Streptococcus sanguinis türü bakterilerde bulunan HSP-65 proteiniyle (Behçet hastalığını tetiklediği varsayılan) ortak moleküler yapıda olduğunu buldular.

Çalışma, Journal of Autoimmunity (etki faktörü: 7.65) dergisinde 2017 yılında yayınlandı. Behçet hastalarının serumlarının büyük çoğunluğu fare beyninde, retinasında ve skrotumunda bulunan sinir demetlerini oluşturan nöronları işaretledi. Yapılan ileri protein tanımlama çalışmalarıyla (MALDI-TOF, peptid kütle parmakizi yöntemleri vb.) söz konusu proteinin nörofilaman-160 (NFM) olduğu saptandı. Küme Omega analizleri NF-M proteini ile HSP-65 proteininin benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi ki, HSP-65 proteininin Behçet hastalarında lenfosit proliferasyonunu uyardığı bilinmekte.

Sonuç olarak, elde edilen bulgular Behçet Hastalığındaki otoimmünitede NF-M’nin rolü olabileceği kanısına varıldı.

Bu onurlandırıcı başarıdan dolayı öğretim üyemizi ve tüm araştırma ekibini kutluyoruz.