Temel bilimler ve Klinik bilimlerin bilimsel entegrasyonunu destekleme, ortak araştırma ortamlarının oluşturulması, fakültemizin araştırma altyapısını tanıyarak disiplinler arası nitelikli yayın sayısını arttırmak amacıyla, Fakültemiz Araştırma Stratejileri Koordinatörlüğü ve Temel tıp Bilimleri Bölüm başkanlığınca ilgili anabilim, bilim dalı başkanlıkları organizasyonunda 04 Aralık 2019 tarihinde, düzenlenen “Laboratuvardan Kliniğe Araştırma İşbirliği Çalıştayı” tüm gün boyunca Morfoloji Binası Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Çalıştay, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik’in açılış konuşması ile başladı. Çalıştayda, fakültemizin deneysel laboratuvarları bulunan temel/klinik bilimleri oluşturan anabilim, bilim dallarını temsilen; Prof. Dr. Can Akçalı (Biyofizik AD (Anabilim Dalı)), Prof. Dr. Alp Can (Histoloji ve Embriyoloji AD), Prof. Dr. Serdar Öztürk (Tıbbi Biyokimya AD), Prof. Dr. Nihal Apaydın (Anatomi AD), Prof. Dr. Aylin Heper (Tıbbi Patoloji AD), Prof. Dr. Devran Gerçeker (Tıbbi Mikrobiyoloji AD), Prof. Dr. Prof. Dr. Timur Tuncalı (Tıbbi Genetik AD), Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu (Tıbbi Biyoloji AD), Prof. Dr. Metehan Çiçek (Fizyoloji AD), Prof. Dr. Eyüp Akarsu (Tıbbi Farmakoloji AD), Prof Dr. Ongun Onaran (Moleküler Biyoloji ve Teknoloji Geliştirme Birimi) ve Prof. Dr. Nuray Yazıhan (Fizyopatoloji BD) anabilim/bilim dalları, çalışma konuları, altyapıları ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Çalıştay sonunda, benzer alanlarda çalışan araştırmacılarımızın ortak bilimsel çalışmalar üretmek üzere küçük gruplar şeklinde işbirliği toplantıları düzenlemesi planlandı.