Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Ameliyathane Koordinatörlüğü tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen “Yeşil Ameliyathane” toplantısı ameliyathane ve anestezi ekibinin etkin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Abbas Yılmaz, açış konuşmasında, atık yönetiminde ameliyathanemizin kendi problemlerinden yola çıkılarak bu toplantının düzenlendiğini; farkındalığı arttırma ve hastaneye katkı sağlamanın amaçlandığını vurguladı.

Farkındalığın arttırılması gerekiyor
Toplantı oturumu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu tarafından yönetildi. Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu, atık yönetiminde geçmişten şimdiye kadar olumlu gelişmeler olduğunu ancak farkındalığın arttırılması gerektiğini,  farkındalığın artmasıyla atıkların doğru ayrıştırılmasının mümkün olacağını belirterek, böylece çevreye verilen zararın azaltılacağını ve hastaneye maliyetinin düşürüleceğini belirtti.

Küçük adımlar ile bile büyük değişimler sağlanabilir
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayşegül Güven, yaptığı sunumda,  sağlık sektöründe atıkların ve enerji tüketiminin karbon ayak izinde büyük payı olduğunu, atık ayrıştırılmasının neden bu kadar önemli olduğunu, insana, çevreye ve maliyete olumsuz etkilerini,  atık yönetiminde izlenmesi gereken adımları, ameliyathanelerin atık yönetiminde hangi noktada olduğunu belirtirken, küçük adımlarla bile büyük değişimlerin yaratılabileceğini söyledi.

Yeşil hastane sertifikasyonuna sahip hastanelerin çevreye zararı çok az
Yeşil ameliyathaneye ulaşmada ‘azaltma’, ‘yeniden kullanım’, ‘geri dönüşüm’, ‘araştırma’ ve ‘yeniden düşünme’ ilkelerine göre hareket edilmesinin önemini belirten Dr. Güven, yeşil hastane sertifikasyonuna sahip hastanelerin enerji harcamasında ve atık üretiminde azalma, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımında artma sağlayan, verimli tasarımlar kullanan, çevreye zararı en az olan yapı malzemeleri ve ürünleri kullanan, hastane içi hava kalitesine dikkat eden sağlık kuruşları olduğunu vurguladı.

Dr. Güven, karbon ayak izinin azaltılması gerekli olduğunu ve bunun için inhalasyon anesteziklerin azaltılması ve düşük akım anestezi kullanılması gerektiğini, IV anestezik kullanımının düşünülebileceğini, enerji, su, kağıt tüketiminin azaltılması-dönüştürülmesi ve atıkların azaltılması-doğru ayrıştırılması- dönüştürülmesi gerektiğini söyleyerek sunumunu tamamladı.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu, bu farkındalık toplantısı sonunda ‘Yeşil Ameliyathane Komisyonu’nun oluşturulmasının planlandığını ve atık yönetimi konusunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılacağı bilgisini verdi.