Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafından, Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası ve Hasta ve Hasta Yakınları Derneği’nin (HAYAD) destekleri ile düzenlenen “9’uncu Tıp Hukuku Günleri”, 29 Kasım 2019 tarihinde Fakültemiz Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan beri adli tıp eğitimi ve uygulamalarında büyük özveri ve emek ile görev yapmış öğretim üyeleri; Prof. Dr. Fahri Ecevit, Prof. Dr. Behçet Tahsin Kamay, Prof. Dr. Adnan Öztürel, Prof. Dr. İbrahim Tunalı, Prof. Dr. İ. Özer Kendi ve Yrd. Doç. Dr. Cahit Zentürk gibi isimlerin anısına gerçekleştirilen programda, “Adli Psikiyatri Uygulamaları” konusunda paneller düzenlendi. Toplantıya, öğretim üyeleri, adli tıp uzmanları, araştırma görevlileri, psikiyatri uzmanları, ebediyete intikal etmiş hocalarımızın aileleri ve fakültemiz öğrencileri katılmıştır.  

Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Cantürk ve 9’uncu Tıp Hukuk Günleri Düzenleme Kurulu Başkanı Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Samet Koç’un birer açış konuşması yaptı. Prof. Dr. Gürol Cantürk, 9’uncu Tıp Hukuku Günleri’nin amacının, Adli Tıp Bilimine Ankara’da emek vermiş ve hizmet etmiş öğretim üyelerini anmak ve bilimsel bir konuyu tartışarak genç meslektaşlarımıza katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Program, açış konuşmalarının ardından Üniversitemizin arşivlerinden, kaynaklardan ve makalelerden ulaşılan fotoğraflar ve bilgiler ile hazırlanan, nostaljik bir havada gerçekleşen slayt gösterisi ile devam etti.

Programda birçok sunum gerçekleştirildi. Sunumlar, şu başlıklardan oluştu:  “Ceza Sorumluluğu”, Adli Psikiyatrinin Cezai Boyutu”, Madde Kullanımına Bağlı Klinik Olgularda Etik ve Hukuki Sorunlar”, TCK’da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunma Kavramı”, Hukuki İşlem Ehliyeti”, “Vesayet”, “Velayet”, Özel Gruplarda Vekalet.”