Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde Fakültemiz Cebeci Hastanesi 50’inci Yıl Amfisi’nde “KBB Pediatri Elele” sloganıyla Pediatrik KBB Sempozyumu gerçekleştirildi.

“Projelere sonuna kadar destek vereceğiz”
Sempozyumun açılışında konuşan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, KBB ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarının düzenlediği bu kongrenin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu Sempozyumun yeni işbirliği ve projeler ortaya çıkacak, biz de dekanlık olarak bu projelere sonuna kadar destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

“İşbirliğimiz yeni bir döneme giriyor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD (Anabilim Dalı) Başkanı Prof. Dr. Saadet Arsan, KBB AD ile çocukların tedavisinde birlikte çalışmayı çok önemsiyorum. Bu Sempozyum, iki anabilim dalının arasındaki işbirliğinin yeni bir döneme girmesini sağlayacak; bu da fakültemiz, üniversitemiz ve ülkemiz için çok faydalı olacak” diye görüş belirtti.

“İşbirliğimiz daha da ileriye taşınacak
KBB AD Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun, “KBB AD olarak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ile gerek akademik anlamda gerekse hasta tedavisi anlamında çok faydalı bir işbirliği içindeyiz. Bugün düzenlenen bu Sempozyum, işbirliğimizin daha da ilerilere taşınması anlamında çok yararlı olacak” dedi.

“Çocuk Sağlğı ve Hastalıkları Ad hekimlerine sürekli yardımcı oluyoruz”
KBB AD öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Bağış Özgürsoy ise, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ile sürekli işbirliği içindeyiz. Hem Cebeci Yerleşkesindeki Çocuk Hastanesi içinde açılan KBB Polikliniğinde, hem de İbni Sina Hastanesi içinde yapılandırılan işitme merkezinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın hekimlerine sürekli yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sempozyumda, 4 farklı oturum gerçekleştirildi. “Yenidoğanda İşitme Kayıplarının Yönetimi” başlıklı oturumunda, “Yenidoğanda İşitme Taramaları”, “Odyolojik Tanı ve Rehabilitasyon” ve “İşitme Kayıplarına Cerrahi Yaklaşım” konulu sunumlar yapıldı.

“Allerjik İmmünolojik Sorunlara Ortak Yaklaşım” başlıklı oturumda, “Tekrarlayan Otit, Sinüzit: Hastam Allerjik Olabilir mi?”, “Tekrarlayan Otit, Sinüzit: Hastam Primer İmmün Yetmezlik Olabilir mi?”, “Allerjik ve İmmünolojik Sorunlarda KBB’nin Rolü” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

“Baş-Boyun Kitlelerine Yaklaşım” başlıklı oturumda, “Çocukta Sık Karşılaşılan Baş Boyun Kitleleri”, “Baş-Boyun Kitlelerinde Radyolojik Tanı”, “Baş-Boyun Kitlelerinde Cerrahi Tedavi”, “Baş-Boyun Kanseri Tedavisinin Geç Yan Etkileri” konularında sunumlar verildi.

“Solunum Yolu Sorunlarına Ortak Yaklaşım” başlıklı oturumda ise, “Solunum Yolu Sorunlarında Endoskopinin Yeri”, “Solunum Yolu Sorunlarında Cerrahi Yaklaşım” konulu sunumlar yapıldı.