Fakültemizde Mezuniyet Sonrası Eğitimde (MSE) Kalite Çalışmaları kapsamında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu standartları baz alınarak TTB-UDEK tarafından hazırlanmış olan “Ulusal Eğitim Standartlarının”  fakültemiz tıpta uzmanlık/yan dal uzmanlık ve protokol kapsamı yan dal uzmanlık programlarında uygulanmasına yönelik eş kapsamlı olarak, 19 Kasım, 27 Kasım ve 17 Aralık 2019 tarihlerinde Morfoloji Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Morfoloji Binası Mavi Salon’da düzenlenen toplantıya Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem E. Çelik, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Koordinatörleri  (TUEAK) Prof. Dr. Halil İbrahim Acar, Doç. Dr. Ergül Özkan ve Doç. Dr. Burak Kaya ile Anabilim/Bilim Dalı başkanları ile AD/BD MSE sorumlusu öğretim üyelerimiz katıldı.

Toplantıda, öğretim üyelerine, mezuniyet sonrası eğitiminde kalite çalışmaları kapsamında açıklamalar yapan Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem E. Çelik, 2019 yılı Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Kalite ziyaretlerinde MSE eğitime yönelik elde edilen sonuçları paylaşarak bundan sonraki süreç için beklentiler hakkında bilgiler aktardı.

Doç. Dr. Burak Kaya tarafından ise TTB-UDEK ulusal standartlarının anabilim/bilim dalları tarafından uygulanmasına ve Özdeğerlendirme dosyasının hazırlanmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplantı öğretim üyelerinin görüşlerini belirtmeleri  ve katkıları ile sona erdi.

Sunum Dosyalarına Ulaşmak için      TTB-UDEK sunum1     –    TTB-UDEK sunum2

Faaliyet_Raporu_2019