Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni eğitim döneminde “Eğitici Eğitimleri” kapsamında tüm eğiticilerin katılımı ile eş kapsamlı 4 farklı toplantı şeklinde gerçekleşecek olan toplantıların ilki Anabilim /Bilim dalı başkanları ve eğitim sorumluları ve eğitim yönetiminde bulunan öğretim üyelerine yönelik olarak 21 Kasım, 3, 11, 18 Aralık 2019 tarihlerinde Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salon’da Öğrenen Merkezli Eğitim Toplantıları gerçekleştirildi.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Gülfem Çelik açılış konuşmasında çağdaş eğitim modellerinde artık öğrencinin sadece dinleyici rol üstlendiği klasik eğitim yaklaşımlarının öğrencinin süreçlere daha aktif katıldığı ve sorumluluk aldığı süreçlerle yer değiştirdiğini ve fakültemizde de bu çalışmaların başlayacağı bilgisini paylaşarak ve bu yaklaşım ile bu eğitim döneminde “ters yüz sınıf” uygulamasını programlarına yansıtan Çocuk Cerrahisi stajına  teşekkür etti.

Takiben Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Ateş, Öğrenen Merkezli Eğitim: Beklentiler, Ne Durumdayız? Neler Yapmalıyız?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ateş, Ankara Üniversitesi’nde (Tıp Fakültesi) öğrenme-öğretme süreçlerinin hedefinin, Mesleki yeterliliklere sahip, bilimsel ve eleştirel düşünebilen, çözüm odaklı, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, etik değerleri gözeten, sosyal sorumluluk bilinci ile dünya ve ülke sorunlarına duyarlı, yaratıcı ve farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ateş, Öğrenen Merkezli Eğitim’in hedefinin, eğitim süreçlerinde öğrenenin aktif rol alması, eğiticinin bilgi sağlayıcı olmaktan çok öğrenmeyi kolaylaştırıcı rol üstlenmesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ateş fakültemiz lisans eğitiminde özellikle ilk 3 dönemde kuramsal derslerin oranına dikkati çekti.

Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’ndan Öğretim Görevlisi Dr. Alper Bayazıt, “Öğrenen Merkezli Eğitim”’i, öğrencinin sadece derste aktif rol alması değil; öğretimin planlanması, içeriklerin, öğrenme yöntemlerinin, eğitsel materyallerin, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi başta olmak üzere öğretim sürecinin tüm aşamalarında aktif yer alması olarak tanımladı. Bu eğitim yaklaşımında; eğiticiler ve öğrenciler arasında işbirliğine dayalı etkinlikler bulunduğunu belirten Dr. Alper Bayazıt, ters yüz sınıf modeli üzerinde detaylı bilgi paylaşarak, isteyen birimlere yardımcı olunacağını belirtti. 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi İpek Gönüllü, “Öğrenen Merkezli Eğitim (Ters-Yüz Sınıf) Deneyimi Sonrası Öğrenci Görüşleri” hakkında bilgiler aktarırken, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Gülnur Göllü Bahadır ise bu modeli baz alarak kendi anabilim dallarında yaptıkları çalışmalar ile ilgili detaylar paylaştı. Yaptıkları uygulama ile öğrencilerin sürece çok aktif katıldıkları ve geri bildirimlerde de hem öğrenci hem de eğiticilerin memnun olduğunu belirtti.

Toplantı, öğretim üyelerimizin katkı ve soru ile son buldu. Ters yüz sınıf uygulamasını eğitimde kullanmak isteyen birimlere/öğretim üyelerimize Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD destek sağlayacak.

Ankara Tıp’ta Öğrenen Merkezli Eğitim Sunumu